FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 03 October 2014 11:12

Goddeeltjes: Mens, Geest, Jezus, God, Kerk en Toekomst

Zeven theologen uit de remonstrantse traditie bespreken op een ongedwongen manier zes verschillende ‘Goddeeltjes’. Op zoek naar wat fundamenteel is in ons bestaan passeren elementaire gegevens uit de christelijke traditie, verwoord vanuit de remonstrantse geloofsbelijdenis van 2006.
De bedoeling is het duiden en uitbreiden van een tekst die zo inhoudsdicht is dat ze een heel scala aan theologie (en meer) omvat. Om deze belijdenis aansprekend te maken voor elke kerkganger – dus ook voor de persoon die voor het eerst de kerkdeuren doorgaat – is deze reeks toegankelijk geschreven voor een groot publiek. Niet als systematische leer of dogmatiek, maar als bruggenbouwer werkt elk deeltje op een duidelijke en transparante manier de eigen relevantie uit. De theologen laten zich soms verleiden tot iets te cryptisch taalgebruik, maar zij zijn gedwongen dit te laten landen in de ervaring van het nu. Tijdens het lezen krijg je automatisch een voorkeur voor één of twee van de deeltjes omdat elk van hen ondanks dezelfde aanpak toch een andere uitwerking heeft gekregen. De boekjes zijn rijker aan vergezichten dan afzonderlijke bijbelse dagboeken of geloofshandleidingen door veelvuldig gebruik van poezie, kunst en verhalen. Alhoewel de vormgeving deze beelden op een aardige manier probeert te omlijsten is de poging om verwijzingen naar het internet met een link of QR-code aan te brengen, mislukt. Desalniettemin zorgt deze uitgave voor een eigentijdse bespreking van de kracht van Geven-Ontvangen-Delen, inclusief waarschuwende bijsluiter. Want de kracht van G-O-D zal ervoor zorgen dat u “anders kijkt naar wat u heeft gegeven, ontvangen en gedeeld in uw leven, neem ze dus niet allemaal tegelijk tot u”. (Volzin 2014, nummer 09, Chris van Wieren)

Bert Dicou (red.), Goddeeltjes: Mens, Geest, Jezus, God, Kerk en Toekomst, Meinema, 648 blz., € 22,-

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda