FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 01 September 2014 14:50

Wiel Kusters: Mijn versnipperd bestaan

“De hemel is naar beneden gekomen en ligt om ons heen in scherven op aarde. Mijn lichaam is een bouwval geworden, net als het grote lichaam van de kerk in stukken ligt. Maar die resten vormen toch nog steeds de bevestiging van wat je je leven lang bent geweest. Dat kun je niet loslaten en dat laat jou niet los.”
Dat zei Kees Fens toen hij op verzoek van de filmer Hans Keller een jaar voor zijn dood voor het laatst de parochiekerk van zijn jeugd bezocht, de Chassékerk in Amsterdam-West.
In Fens’ biografie Mijn versnipperd bestaan brengt Wiel Kusters een ode aan zijn hoofdpersoon. Fens wordt door hem beschreven als “de belangrijkste en productiefste literaire criticus van na de oorlog”. Voor het epitheton ‘de belangrijkste’ is het wellicht nog wat vroeg, maar aan ‘de productiefste’ kan niet getwijfeld worden. Fens was niet alleen de auteur van duizenden kranten- en weekbladartikelen over literatuur – voornamelijk in De Tijd en de Volkskrant – , hij liet zich ook als columnist (onder de naam A.L. Boom) en als schrijver van humoristische teksten (voor het radioporgramma Cursief) niet onbetuigd. Twee lijnen doortrekken zijn werk en zijn persoonlijkheid.
Om te beginnen de armoede van zijn jeugd. Die maakte hem afkerig van caritas en christendemocratie. Ze maakte hem ook een leven lang tot buitenstaander, zelfs toen hij, ofschoon zelf niet universitair geschoold, in Nijmegen tot hoogleraar werd benoemd. De andere rode draad wordt gevormd door zijn katholicisme. Hoezeer ook lange tijd van de kerk verwijderd, bleef hij toch een pleitbezorger van de grote waarden uit de christelijke traditie en van de klassieke roomse liturgie.
Biograaf Kusters, die een prachtig boek schreef, moet op Fens lijken: een man van bewondering en melancholie. (Volzin 2014, nummer 08, Jan van Hooydonk)

Wiel Kusters: Mijn versnipperd bestaan. Het leven van Kees Fens 1929-2008, Athenaeum - Polak & Van Gennep, 597 blz., € 34,99 

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda