FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 01 September 2014 14:38

Alida Groeneveld e.a.: Doorns Evangelie

‘Begin van het goede gerucht over Jezus Messias, zoon van God.” Met deze woorden begint het oudste en kortste evangelie, dat van Marcus. Twintig theologen, op één na allen predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, bieden in 52 korte hoofdstukjes een eigentijdse uitleg en commentaar bij dit evangelie. De auteurs zijn lid van Op Goed Gerucht, beweging van ‘frisse’, ‘moderne’ en vooral ook ‘niet-klagerige’ predikanten. Naar hun plaats van samenkomst (Hydepark in Doorn) noemen ze hun geschrift Doorns Evangelie. Met die titel wordt ook een link gelegd naar eerdere succesvolle publicaties uit hun kring: de Doornse Catechismus en de Doornse Levenskunst.
Elke auteur biedt zowel exegetische duiding als een spirituele, praktische of ‘levenskunstige’ toepassing. Bij de exegese krijgen de verbindingslijnen tussen het Eerste (Oude) en het Tweede (Nieuwe) Testament terecht veel aandacht. Neem het bekende verhaal van ‘de wonderbare broodvermenigvuldiging’ – hoe Jezus met vijf broden en twee vissen een grote menigte voedt. Dit verhaal is te lezen als een evangelische hervertelling van het manna dat God in het boek Exodus uit de hemel laat regenen voor het hongerige volk. Commentator Jan Offringa komt dan tot de conclusie: “Dit verhaal gaat over de hogere wiskunde van Gods koninkrijk: delen is vermenigvuldigen.” Wanneer liefde gedeeld wordt, gaat zij groeien, aldus Offringa. “Om de honger in deze wereld op te lossen, moeten we niet op een goddelijk wonder wachten maar leren delen met elkaar.” Offringa citeert in zijn uitleg zinnen uit de popmuziek. Anderen citeren poëzie. Mooi! De hedendaagse cultuur staat hier niet tegenover het christelijk geloof, maar biedt daar juist toegang tot.
(Volzin 2014, nummer 08, Jan van Hooydonk)

Alida Groeneveld, Stephan de Jong, René van der Rijst (red.): Doorns Evangelie. Marcus Opnieuw. Kok, 175 blz., € 14,99

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda