FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 03 May 2018 07:45

JA TEGEN JEZUS, NEE TEGEN TRUMP

Jan van Hooydonk Jan van Hooydonk

De christelijke kerk staat niet boven de overheid en is aan haar niet onderhorig, maar wél is zij geroepen om ‘het geweten van de staat’ te zijn. Vanuit deze overtuiging verzette predikant Martin Luther King zich tegen het alom aanwezige racisme in de Verenigde Staten. Die strijd kostte hem vijftig jaar terug het leven. King is evenals bijvoorbeeld de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, in 1945 door de nazi’s vermoord, een christen die besefte dat er momenten zijn waarop passiviteit niet langer een optie is. Momenten waarop verzet geboden is.

Is dat moment wellicht opnieuw aangebroken? Ja, zeggen 23 christelijke leiders in de Verenigde Staten. Onder de titel Reclaiming Jesus (‘Jezus opnieuw opeisen’) publiceerden zij op de zondag voor Pasen hun ‘geloofsbelijdenis in een tijd van crisis’. De verklaring verwijst naar King en ademt de geest van verzet: “Jezus is Heer. Dat is wat wij ten diepste belijden. Deze belijdenis vormde het middelpunt van de vroege kerk en moet ook voor ons opnieuw het middelpunt worden. Wanneer Jezus Heer is, dan was Caesar dat niet – evenmin als welke andere politieke leider sindsdien.” 
De opstellers van de verklaring vatten de christelijke geloofsbelijdenis samen in zes stellingen en laten elke stelling gepaard gaan met een verwerping van haar tegendeel. Ja, als christenen geloven we in het belang van de waarheid, weten we dat we geen vals getuigenis mogen afleggen en ook dat de waarheid ons zal bevrijden, aldus een van de stellingen. “Daarom verwerpen we de praktijk en het patroon van de leugen die ons politieke en sociale leven binnendringt. (…) De normalisatie van de leugen vormt een diep moreel gevaar voor het weefsel van de samenleving.” 
En ja, als christenen zijn we geroepen tot wereldwijde bekeringsijver. Maar juist dáárom, zeggen de Amerikaanse geestelijken, vormt de leuze ‘Amerika eerst’ een theologische ketterij. En verwerpen zij met kracht vreemdelingenhaat en nationalisme dat het ene volk boven het andere plaatst. God schiep de mensen naar zijn beeld en gelijkenis. Dus kan er geen ruimte zijn voor racisme. Omdat allen één lichaam in Christus vormen, zijn verkrachting, misbruik en achterstelling van vrouwen uit den boze. En omdat God solidair is met de armen, moeten wij dat ook zijn.

Reclaiming Jesus noemt geen namen. Dat hoeft ook niet omdat overduidelijk is tegen welke ‘Caesar’ van onze dagen men zich richt: president Trump. 
Critici verwijten Trump zijn grenzeloze narcisme, zijn onvermogen om naar raadgevers te luisteren, zijn seksisme en agressieve instelling, kortom – in christelijke termen – zijn gebrek aan nederigheid. Juist evangelicalen en ‘boze, witte mannen’ – en de combinatie van die twee – vormen de achterban van de president. Zullen de opstellers van Reclaiming Jesus hen bereiken en overtuigen? Veelzeggend is dat ze op hun website reclaimingjesus.org wél een handleiding voor geweldloos verzet hebben opgenomen maar geen handleiding om in gesprek te komen met ‘andersdenkenden’. Een gemiste kans: Reclaiming Jesus loopt zoals menige leerstellige tekst het gevaar vooral een preek voor eigen parochie te zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda