FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 01 July 2016 11:49

Oprichting DENK is positief signaal

Het leven wordt steeds meer een race tegen de klok. Wij jakkeren en haasten maar door omdat wij bang zijn anders tekort te schieten. Wij werken te hard, consumeren teveel en er blijft weinig tijd over voor bezinning en zingeving. Dat leidt tot een burn-out van mensen en een burn-out van de samenleving.” Slow, onderwerp van de special in deze aflevering van Volzin, is ook tot de politiek doorgedrongen. De beweging DENK wil blijkens haar Politieke Manifest – te vinden op www.bewegingdenk.nl – langzaam leven bevorderen. Maar zijzelf heeft sinds haar ontstaan, anderhalf jaar geleden, niet bepaald stil gezeten. En rondom haar is het ook bepaald niet stil geweest. DENK is voorwerp van controverse, ja zelfs van onversneden haat.

DENK is de naam van de politieke partij die is opgericht door de Turkse Nederlanders Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Beiden kwamen in 2012 voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. In november 2014 werden ze uit de fractie gezet, omdat ze zich niet konden verenigen met het standpunt van PvdA-minister Lodewijk Asscher die een scherpere controle op Turks-Nederlandse organisaties als Milli Görüs aankondigde, want daarachter zou ‘de lange arm van Turkije’ schuilgaan. Een mislukt gevalletje van politieke integratie van twee Turkse heethoofden? Of veeleer een bewijs voor de stelling dat de PvdA weliswaar vanouds veel Turkse Nederlanders onder haar aanhangers heeft, maar deze toch vooral waardeert om hun stem maar niet om hun standpunten? Kuzu en Öztürk houden ongetwijfeld het laatste, maar zij hebben de vraag verbreed: hoeveel ruimte is er binnen de gevestigde partijen voor de inzichten en belangen van Nederlanders van buitenlandse afkomst? Hun partij richt zich nadrukkelijk op alle Nederlanders die diversiteit niet primair zien als een maatschappelijk probleem maar als een positief gegeven en een uitdaging. Diversiteit maakt Nederland sterker, zo meent DENK. Intussen blazen dan ook niet-Turkse Nederlanders hun partijtje binnen DENK mee. Het toetreden van Farid Azarkan, voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, wekte even de indruk dat de nieuwe partij zich vooral op moslims zou richten. Dat ook Sylvana Simons, tv-presentatrice van Surinaamse afkomst, zich kandidaat gesteld heeft voor een Kamerzetel, laat zien dat DENK een bredere agenda heeft en mikt op een dito electoraat.

De racistische en seksistische bagger die ‘klaagneger’ Simons op de sociale media over zich uitgestort kreeg, bewijst intussen dat DENK helaas gelijk heeft met haar constatering dat Nederland ten prooi is aan ‘structureel en institutioneel racisme’. Het feit dat DENK de ‘gevestigde media’ beschuldigt van vooringenomenheid, past binnen de underdogstrategie die de partij zich aanmeet, maar kan zich ook tegen haar keren. Recente publicaties in NRC Handelsblad over dubieuze zakentransacties door partijvoorzitter Öztürk vragen zeker om een onafhankelijk onderzoek. Öztürk heeft daaraan inmiddels zijn medewerking toegezegd. Het ontstaan van DENK is niet los te zien van de frustraties die landgenoten van niet-Nederlandse komaf in hun persoonlijke en maatschappelijke leven oplopen. Daarbij valt niet alleen te denken aan discriminatie op de arbeidsmarkt of in het onderwijs, aan achterstelling en racisme, maar ook aan de druk die met name op mensen met een moslimachtergrond gelegd worden om bij voortduring te laten zien dat zij de democratische grondslagen van de samenleving onderschrijven. De politiek in Nederland is ‘verhard, verruwd en verrechtst’, meent DENK. Daar heeft de partij gelijk in. Tegelijkertijd gaat van de oprichting van DENK een positief signaal uit. Haar deelname aan de komende verkiezingen – ten laatste op 15 maart 2017 – getuigt van vertrouwen van ‘nieuwe Nederlanders’ in hun medeburgers en in het democratisch bestel.

89 Procent van de ‘allochtonen’ is geboren in Nederland, meldt het Politiek Manifest van DENK. Waar andere partijen vragen stellen over hun ‘integratie’, stelt DENK de niet minder terechte vraag naar hun ‘acceptatie’. Andere partijen doen er goed aan die vraag serieus te nemen. Zonder acceptatie van diversiteit lijkt een ‘burn-out van de samenleving’ inderdaad onafwendbaar.

 

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda