FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 01 April 2016 10:54

Europa is een christelijk project

Europa is een christelijk project Tekst: Jan van Hooydonk

Een zware religieuze delegatie uit Oekraïne bezocht deze week Nederland. De leiders van de Oekraïens-orthodoxe, Grieks-katholieke en protestantse kerken en van de joodse gemeenschap bezochten Nederland in verband met het raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne dat aanstaande woensdag plaatsvindt.
Te vrezen valt dat het hartstochtelijk pleidooi van de Oekraïense religieuze leiders om dat verdrag goed te keuren weinig uit zal halen. De tegenstanders lijken een overwinning te gaan boeken, en dit mede op basis van de door hen verspreide valse informatie dat het associatieverdrag het Oekraïense lidmaatschap van de EU zou regelen.
Mochten de tegenstanders winnen, dan is dat een klap in het gezicht voor alle Oekraïners die de afgelopen jaren hebben gevochten voor meer democratie in hun land en een opstekertje voor de ‘ondemocraat’ Poetin. De politieke werkelijkheid zal er evenwel niet door veranderen: de 28 lidstaten van de EU – inclusief Nederland! – hebben het verdrag met Oekraïne eerder al goedgekeurd. Het verdrag is zelfs al in werking getreden.

Het Nederlandse referendum, dat uitgaat van het dubieuze medium GeenStijl, staat niet op zichzelf. Europa valt meer en meer ten prooi aan politici wier motto luidt: ‘eigen volk eerst’. Dat bleek tijdens de eurocrisis waarin Griekenland de duimschroeven kreeg aangedraaid. Dat blijkt nu opnieuw bij de opvang van vluchtelingen. In beide gevallen was en is er tussen de lidstaten van de EU sprake van een stuitend gebrek aan onderlinge solidariteit. De EU heeft, zo heet het, recent de Balkanroute voor vluchtelingen gesloten. Gevolg: het toch al armlastige Griekenland staat in zijn eentje voor de opgave om deze vluchtelingen op te vangen – en ze eventueel weer terug te sturen naar Turkije.
‘Eigen volk eerst’ ook in Polen en Hongarije. In die landen regeren rechts-nationalistische leiders die het met de democratie niet nauw nemen. Wilders in Nederland, Le Pen in Frankrijk, de partij Alternative für Deutschland, UKIP in Engeland doen het goed in peilingen en verkiezingen. Op 23  juni gaan de Britten naar de stembus om te beslissen over het lidmaatschap van de EU. Het gevaar van een ‘Brexit’ reëel.

‘Europa’ begon ooit als een christelijk project. Katholieke politici als Schuman en Monnet (Frankrijk), Adenauer (Duitsland) en De Gasperi (Italië) zochten na de Tweede Wereldoorlog naar een vorm van samenwerking om de eeuwenoude vijandschap tussen hun landen te boven te komen. Hun oplossing sloot aan bij de katholieke sociale leer: economische integratie ter wille van het gemeenschappelijk welzijn. Resultaat was de oprichting, in 1951, van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Uit deze eerste Europese gemeenschap van zes lidstaten groeide de huidige Europese Unie met 28 lidstaten. Stond bij de start de economie nog ten dienste van vrede en welvaart voor allen, binnen de EU is de economie van middel tot doel geworden. Zoals in ons land steeds minder mensen in God zijn gaan geloven, zo zijn ook steeds minder burgers in Europa gaan geloven. De lidstaten van de EU laten zich niet leiden door een gezamenlijk belang maar door eigen economische belangen. Jacques Delors, de Franse katholieke socialist die van 1985 tot 1995 voorzitter van de Europese Commissie was, wees op de noodzaak om de EU ook als een cultureel project te zien. Hij wilde ‘Europa een ziel geven’. De noodzaak daarvoor is alleen maar groter geworden. Begeestering, dat is wat Europa nodig heeft in plaats van het platte pragmatisme, berekenende liberalisme en xenofobe populisme die nu de dienst uitmaken.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda