FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 01 February 2016 11:23

Ook islam heeft recht op godsdienstkritiek

Nederland mag dan een Tweede Kamervoorzitter hebben van Marokkaanse en moslimkomaf – proficiat! – het maatschappelijk onbehagen over de islam is de laatste weken toegenomen. Maatschappelijk onbehagen? Islamofobie zal je bedoelen, zegt de Vlaamse theoloog en ‘halalmonnik’ Jonas Slaats in het februarinummer van Volzin. “Islamofobie is het racisme van vandaag”, stelt hij boudweg. Slaats heeft volgens mij in menig opzicht gelijk. Denk alleen maar aan de infame poging tot karaktermoord die Wilders en zijn PVV ondernamen op de gerespecteerde volksvertegenwoordiger Khadija Arib. De door de PVV in vele toonaarden aangeheven leuze ‘Minder Marokkanen!’ is niet meer of minder dan een stelselmatige ontering van medeburgers die afkomstig zijn uit moslimlanden.

Niettemin, het maatschappelijk onbehagen is een feit. Willen we als samenleving verder komen, dan zal dit onbehagen serieus genomen moeten worden. Het gaat dus niet aan om elke kritische vraag over de islam en moslims als racistisch terzijde te schuiven. Elke godsdienst heeft recht op godsdienstkritiek, zowel van zijn aanhangers als van buitenaf. De geschiedenis van kerk en christendom leert dat een godsdienst en haar belijders van zulke kritiek alleen maar beter kunnen worden.

De gebeurtenissen tijdens de oudjaarsnacht in Keulen – en naar later bleek ook in andere Duitse steden en ook in Zweden – hebben heel begrijpelijk ook weldenkende mensen tot vertwijfeling gebracht. Met oudjaar stortte een menigte van zo’n duizend mannen zich op het Keulse domplein op de daar aanwezige vrouwen. Meer dan 900 vrouwen deden in de dagen erna aangifte van beroving, van aanranding en in enkele gevallen ook van verkrachting. Volgens de politieleiding waren de aanvallers ‘van Arabische en Noord-Afrikaanse komaf’. De agenten die erbij waren, corrigeerden de leiding: de meeste daders zouden ‘Syrische vluchtelingen’ geweest zijn. Overigens heeft nog geen van de aangehouden verdachten bekend dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan seksueel geweld.

Deskundigen komen intussen in de openbaarheid met zeer verschillende standpunten en verklaringen. Aan de ene kant is er de reactie dat dit geweld niets met de islam of de cultuur in de herkomstlanden te maken heeft. Seksueel geweld tegen vrouwen is immers ook in de autochtone samenleving een wijdverbreid fenomeen. Emancipatiedeskundigen prof. Renée Römkens en Antia Wiersma verdedigden in dagblad Trouw de stelling dat ook onze mannen ‘viezeriken’ kunnen zijn. “Waar seksueel geweld (in de autochtone samenleving, JvH) vaak op ongeloof stuit (…) is het nu plots hét argument om de migratiestroom in te dammen.” Aan de andere kant vindt iemand als arabist Jan Jaap de Ruiter het echter ‘naïef’ om te denken dat de islam niets met dit gedrag te maken heeft. Hij wijst op het feit dat vrouwen in menige moslimsamenleving ‘een tweederangspositie’ hebben. “Dit leidt er op zijn beurt weer toe dat dergelijke mannen het als een overtreding van normen en waarden zien wanneer ‘hun’ vrouwen buiten de gebaande wegen treden. Dan is het hun recht de vrouwen te corrigeren en dat gaat er vaak niet al te zachtzinnig aan toe” (De Ruiter op www.nieuwwij.nl). Römkens mag dan gelijk hebben dat seksueel geweld een ‘universeel verschijnsel’ is, De Ruiter wijst er terecht op dat we evenzeer oog moeten hebben voor specifieke religieuze en culturele factoren die dit geweld bevorderen. Zoals de r.-k. kerk en cultuur in het verleden wel degelijk factoren kende die het seksueel misbruik van kinderen in de hand werkten, zo zal dat binnen de islam en de moslimcultuur niet anders zijn. Deskundigen dienen die factoren te onderzoeken in in plaats van elkaar voor politiek correct of politiek incorrect uit te maken.

Vluchtelingen hebben het volste recht op opvang en ondersteuning. Dat lijkt mij het enige humanitaire juiste uitgangspunt. Maar we moeten niet naïef zijn: Veel vluchtelingen hebben in hun land van herkomst trauma’s opgelopen. Slechte opvang hier zorgt voor nieuw trauma’s. Trauma’s vormen een bron van mogelijk geweld in het land van aankomst. Plegers van geweld mogen hun gerechte straf niet ontgaan. Goede opvang kan intussen bijdragen aan de preventie van nieuw geweld.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda