FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 08 January 2016 12:14

Volzin over de drempel van 2016

Volzin verschijnt met ingang van 2016 niet langer aan het eind van de maand, maar aan het begin. Dat biedt me de gelegenheid om, net over de drempel van het nieuwe jaar, abonnees, lezers en medewerkers mijn beste wensen te doen toekomen. ‘Zalig Nieuwjaar!’ luidde de standaardwens in mijn katholieke jeugd. Protestanten hadden niet zo veel op met dat ‘zalig’ maar wensten elkaar ‘heil en zegen’. Het lijkt me dat het op hetzelfde neerkomt. Beide zegswijzen verwijzen naar iets dat of iemand die het eigen individuele bestaan – en daarmee ook het individuele belang – overstijgt. Mensen zijn geen eiland op zichzelf. In het isolement ligt zeker niet onze kracht. Ik besta omdat wij bestaan. Dat besef behoort om zo te zeggen tot de geestelijke fundamenten van Volzin. Dit besef vormt een toegangspoort om met anderen in contact te komen en samen op te trekken.

‘Over de grens’ luidt het thema van deze aflevering van Volzin. ‘Over de grens’ was ook het motto van de schrijfwedstrijd die dit maandblad in 2015 uitschreef. In deze aflevering leest u de winnende essays. Als jurylid viel me op dat grenzen door de meeste schrijvers werden beschreven als negatief. Grenzen, je loopt er tegenaan, heet het; je moet ze overwinnen, desnoods moet je ze aanvaarden. Zelf opgegroeid nabij de Nederlands-Belgische grens heb ik in mijn jeugd deze scheidslijn eerder als fascinerend dan als beperkend ervaren – ook al omdat de aanwezigheid van deze scheidslijn ons verleidde tot spannende, licht-illegale activiteiten. Bovendien stelde ik toen al de heilzame werking van de grens vast: de Vlaamse buurman die pakweg 100 meter van ons vandaan woonde, was in menig opzicht anders dan wij. En dat boeide me. Grenzen kunnen verschrikkelijk zijn (lees het interview met politiek geograaf Henk van Houtum, blz. 6 e.v.), maar zijn ook wezenlijk voor het scheppen van verscheidenheid. Grenzen maken de wereld en de mensheid dus ook interessanter. Respect voor grenzen is respect voor de ander als inderdaad anders dan ikzelf ben. Vanuit deze overtuiging koester ik wantrouwen tegen de dwang tot cultureel en politiek correcte antwoorden. Die dwang maakt de zogeheten weldenkende, mannelijke en liberale burger – ongetwijfeld een seculiere burger – tot norm aller mensen en dingen.

Met u gaat Volzin vandaag de drempel van het nieuwe jaar over. Dat betekent helaas ook dat we afscheid moeten nemen van enkele vaste medewerkers en rubrieken. Fotograaf Frank Penders bracht ruim drie jaar lang in elke aflevering van Volzin ‘zinzoekers’ in beeld. Hij liet zien wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Deze vaak ontroerende foto’s zullen we van nu af moeten missen, maar Frank blijft gelukkig wel als fotograaf aan Volzin verbonden. Annemiek Schrijver moet na twee jaar stoppen met haar maandelijkse column. In die columns maakte zij ons op haar eigen, persoonlijke wijze deelgenoot aan haar zoektocht naar wat goed, waar en schoon is. Haar werk bij de omroep (KRO-NCRV) eist haar steeds meer op. Des te meer ben ik daarom ingenomen met het aantreden als columnist van Colet van der Ven, journalist, presentatrice van ‘De Nieuwe Wereld’ (van EO/Ikon) en gastvoorganger in de Amsterdamse Dominicuskerk. Engagement én verbeelding zijn haar trefwoorden.
Met ingang van dit nummer verzorgt journalist Jurgen Tiekstra in Volzin een filmrubriek. Hij kijkt met een levensbeschouwelijk en religieus oog naar het witte doek. Willem van der Meiden die afgelopen jaar oude en nieuwe ‘heilige plekken’ in het land belichtte, portretteert in 2016 in elke aflevering van Volzin iemand die een grens verlegde, overschreed of ophief en zo bijdroeg aan een betekenisvolle vernieuwing van de samenleving. Vaste waarden die blijven zijn de columns van Jeroen Fierens en Enis Odaci, de poëzierubriek van Bert van der Kruk en het boekinterview van Cees Veltman.

Volzin hoopt u ook in 2016 menigmaal over de drempel te mogen helpen. Daarbij zullen we wijzen op zowel de lelijkheid van sommige grenzen als de schoonheid van andere. Voor op- en aanmerkingen, suggesties en adviezen van uw kant houd ik me gaarne aanbevolen. Als u tevreden bent, mag u dat mij natuurlijk ook melden. Maar nog liever heb ik dat u dit tegen een ander zegt!

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda