FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 25 March 2015 11:34

Geloof gaat historische feiten te buiten

'Veel beroemdheden kregen hun eigen glossy. Maar de bekendste persoon op aarde nog nooit.’ En dus verscheen begin februari de glossy Jezus! De inkt van Jezus! was nog niet opgedroogd of de Nijkerkse predikant Edward van der Kaaij verklaarde dat ‘de bekendste persoon op aarde’ simpelweg nooit bestaan heeft. Zeven jaar studeerde Van der Kaaij op de kwestie. Vorig jaar publiceerde hij zijn bevindingen in een boek, De ongemakkelijke waarheid van het christendom. De echte Jezus onthuld. “De historische Jezus heeft nooit bestaan. Alle elementen uit het verhaal van Jezus vinden hun oorsprong in het oude Egypte. Daar komt de oermythe vandaan van een God die mens wordt, van sterven en opstaan, van geboren worden op 25 december uit een maagd”, aldus de hervormde predikant in het dagblad Trouw. Is Van der Kaaij met die stelling van zijn geloof gevallen? Integendeel, zegt hij. “Het gaat erom dat je ontdekt dat Christus in jezelf bestaat. (…) Volgens mij ben ik uitgekomen bij het hart van het christelijk geloof.”

Een rel was geboren. De Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland drong aan op tuchtmaatregelen tegen de ‘dwaalleer’ van Van der Kaaij. PKN-scriba ds. Arjan Plaisier reageerde dat Jezus niet aan ‘een mythisch kruis’ heeft gehangen. “Hij hing aan een echt kruis en droeg zo de echte last van de wereld.” De kerkenraad van de Nijkerkse Vredeskerk stelde vast dat de opvattingen van Van der Kaaij de eenheid van de gemeente bedreigen en verzocht daarom het hogere kerkbestuur om de predikant op non-actief te stellen. Zo veel is wel duidelijk: Van der Kaaij heeft een pijnlijke zenuw geraakt en zal daarvan nu de gevolgen moeten dragen. De ware verliezer in deze zaak is niettemin de PKN zelf. Censuur of ambtsverbod dragen niet bij aan een antwoord in een zaak die veel gelovigen oprecht bezighoudt.

Jezus: feit of fictie? Ik vermoed dat de waarheid in deze kwestie wel eens heel precies in het midden zou kunnen liggen. De evangelies bieden inderdaad een verhaal over Jezus maar die verhalen waren niet ontstaan als daarvoor niet een historische, feitelijke basis had bestaan. Er heeft werkelijk iemand geleefd die Jezus heette. Nagenoeg alle deskundigen zijn het daarover eens. Tegelijkertijd gaat de waarheid van het christelijk geloof historische feiten te boven en te buiten. Geschiedenis gaat over wat was, het geloof gaat minstens zozeer over wat is – God die mens wil worden in elk van ons – en over wat zijn zal – God alles in allen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De waarheid van het christelijk geloof is afhankelijk van de vraag of er nu mensen zijn die zich aan dit verhaal toevertrouwen en daaraan consequenties verbinden voor hun handelen. Steeds weer vertellen christenen dit verhaal opnieuw in taal en begrippen die binnen hun cultuur en tijd voorhanden zijn. Een treffend voorbeeld daarvan vindt u op blz. 29 van deze aflevering van Volzin. De icoon van de ‘21 Libische martelaren’ is een indrukwekkend getuigenis omtrent heden en toekomst tegen de achtergrond van de gruwelijke historie van nu. Zo komt Pasen ons dichterbij.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda