FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 28 January 2015 15:02

Verbinding, verdieping, verwondering

Redactioneel Jan van Hooydonk Redactioneel Jan van Hooydonk

Amper hadden we elkaar een goed nieuw jaar toegewenst of de moordaanslagen in Parijs verstoorden wreed onze dromen over een vreedzame multiculturele samenleving. In reactie op die aanslagen schaarden miljoenen mensen zich achter de leuze ‘Je suis Charlie’. Ik beken: mij vervullen die leuze en de massale demonstraties met ambivalente gevoelens. De vrijheid van meningsuiting is een hoog goed, maar is er ook niet zoiets als een recht op fatsoenlijke bejegening en vrijwaring van belediging? Voor die gedachte blijkt in een geseculariseerde samenleving die individuele zelfexpressie tot hoogste norm heeft verheven, maar moeilijk ruimte te zijn. Kerken genieten tegenwoordig weinig vertrouwen, van de overheid daarentegen wordt door de moderne burger alles verwacht. Het geloof in God wordt door menigeen met graagte ingeruild voor een geloof in Veiligheid. Ik ben geen Charlie, wij zijn Volzin: laat ik het daar maar op houden. Onze v’s blijven: verbinding, verdieping, verwondering.

Volzin gaat in 2015 voort in dit vertrouwde spoor. Ook dit jaar zult u in elk nummer een special aantreffen. In deze aflevering nummer staat de pelgrim centraal. Op het programma staan specials over onder meer vasten en consuminderen, hemel en hel, jodendom in Nederland en virtuele religie. Met ingang van dit nummer hebben wij afscheid genomen van twee columnisten. Mohammed Benzakour (‘Berber te Zwijndrecht’) heeft ons zes jaar lang verrast met speelse observaties en rake commentaren. Ruben van Zwieten verzorgde ruim twee jaar een bijbels commentaar. Veel dank aan hen beiden! Naast Annemiek Schrijver treden twee nieuwe columnisten aan: Enis Odaci en Jeroen Fierens. Als verkeerskundige houdt ir. Odaci (1975) zich onder meer bezig met het bouwen van bruggen. Dat doet hij op religieus en cultureel vlak eveneens. Odaci, aleviet en moslim van Turkse komaf, wil met zijn stichting Humanislam bruggen slaan tussen mensen van verschillende religieuze overtuiging. Hij werkt daarbij nauw samen met de Twentse predikant Herman Koetsveld. Jeroen Fierens (1990), van protestantse komaf, is “gefascineerd door zingeving en filosofie”. Hij voltooide de bacheloropleiding religiewetenschap aan de Universiteit van Tilburg en studeert nu aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij deed een halfjaar vrijwilligerswerk in Thailand en bij de oecumenische communiteit van Taizé en was in 2014 stagiair bij de redactie van Volzin. Good old Willem van der Meiden verzorgt in deze jaargang een rubriek over oude en nieuwe ‘heilige plaatsen’ in Nederland.
Naast het blad is er natuurlijk ook de website www.volzin.nu. Op 25 april a.s. hervat Volzin de traditie van de Volzin-lezingen. U leest daar eind februari op deze plaats meer over. U bent van harte welkom. Ook de traditie van de schrijfwedstrijd hopen we dit jaar te hervatten.

Het maandblad Volzin heeft in 2014 een goede start gemaakt! Mijn dank gaat uit naar allen die daaraan hun medewerking verleenden: schrijvers, fotografen, illustratoren, collega’s van de BDU, stagiairs en anderen. Maar bovenal naar u, trouwe lezer! Mocht u ergens ontevreden over zijn, aarzel dan niet om dat te melden aan de redactie. Mocht u tevreden zijn, vertel het dan vooral voort aan anderen.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda