FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 27 August 2014 16:02

'Brandende kinderen kijken ons aan'

Redactioneel Jan van Hooydonk Redactioneel Jan van Hooydonk

Het neerstorten van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne heeft Nederland in diepe rouw gestort. Sinds de Tweede Wereldoorlog verloren niet eerder in één fatale klap zoveel landgenoten het leven. Dat het onderzoek naar de ramp ooit tot definitieve conclusies zal leiden, moet helaas betwijfeld worden. Dat het vliegtuig neerstortte ten gevolge van een raketaanval door pro-Russische separatisten, lijkt echter wel vast te staan. Ten overstaan van de slachtoffers past ons, overlevenden, stilte en luisteren, schrijft Ruben van Zwieten in deze aflevering van Volzin (nr 8, blz. 23). Indachtig de titel van zijn rubriek – Met bijbelse ogen – voegt hij daaraan toe: “Laten wij tot slot één ding goed onthouden: niet 196 Nederlanders zijn ons ontvallen, maar 298 medemensen.”

Terwijl Nederland treurde over het verlies van zoveel onschuldige mensenlevens, verloren in brandhaarden elders ter wereld duizenden mensen hun huis, goed en leven. Terreurbeweging ISIS riep in door haar veroverde gebieden in Syrië en Irak een islamitisch kalifaat uit. Dat gaat gepaard met ongekende wreedheid: onthoofding, verkrachting, moord, verdrijving van huis en haard en het opblazen van eeuwenoude heilige plaatsen van andersgelovigen. Slachtoffer zijn niet alleen religieuze minderheden zoals christenen en yezidi’s maar ook sjiitische moslims, de erfvijanden van de extremistisch-soennitische ISIS. In feite zijn dus niet alleen ‘minderheden’ slachtoffer maar is de hele bevolking dat, uitgezonderd de criminelen die zich achter kalief Ibrahim en de zijnen scharen. Een extremistische minderheid terroriseert de meerderheid.
Terreurorganisatie ISIS rechtvaardigt haar misdaden met een beroep op de islam. Is daarmee de conclusie gerechtvaardigd dat ‘de islam’ hier weer eens haar inherent gewelddadige karakter – ‘het ware karakter van de islam’ – openbaart? Politici en ‘deskundigen’ met een islamofobische agenda, willen ons dat doen geloven. Zij veronachtzamen daarbij het feit dat het juist ook moslims zelf zijn die het eerste doelwit zijn van deze terreur. Zij gaan ook voorbij aan het feit dat de overgrote meerderheid van de moslims ISIS verafschuwt. Hoeveel vrome gedachten de aanvoerders van het kalifaat er ook op na mogen houden, hun belangrijkste misvatting is toch dat zij een rein-utopisch project najagen. In hun visie is letterlijk alles geoorloofd, ja zelfs geboden, om de vermeende islamitische heilstaat te vestigen. Evenals Hitler, Stalin, Mao en Pol Pot zijn zij aanhangers van een totalitaire politiek waarin tegenover tegenstanders morele overwegingen niet tellen. Het trieste feit is dat beschaafde en democratische krachten van buiten tegenover een terreurorganisatie als ISIS vrijwel machteloos staan. De oplossing kan alleen van binnenuit komen. In Syrië blijken Assad en Obama nu ineens in hetzelfde schuitje te zitten. Wat Irak betreft heeft het Westen terecht druk uitgeoefend om de incompetente premier Al-Maliki te vervangen door een politicus die wél bereid is om de rol van verzoener tussen de verschillende bevolkingsgroepen op zich te nemen.

In Irak en Syrië staat het Westen vrijwel machteloos. Anders is dat in de oorlog die Israël momenteel voert tegen Hamas in Gaza. Israël doet het voorkomen dat het hier gaat om een vorm van zelfverdediging. Nog geen 100 Israëliërs zijn in de jongste Gaza-oorlog gesneuveld, voornamelijk militairen. Ten gevolge van de aanhoudende bombardementen zijn meer dan 2.000 Gazanen omgekomen, voor twee derde burgers, voor een kwart kinderen. Ook ziekenhuizen en scholen van de Verenigde Naties zijn het doelwit van de bombardementen door Israël. Maar al voor de oorlog was de situatie voor de Gazanen uitzichtloos: 1,8 miljoen inwoners leven op een gebied zo groot als Texel in een door Israël gecreëerde openluchtgevangenis. De ‘brandende kinderen’ van Gaza kijken ons aan, schreef eind juli de Palestijnse bevrijdingstheoloog Naim Ateek. “Niets kan, moreel noch wettelijk, het lukraak doden van een opgesloten burgerbevolking legitimeren.” Meer dan tweeduizend medemensen zijn ons in deze oorlog ontvallen. Een ten hemel schreiend feit. Wordt het niet de hoogste tijd om ook eens werkelijk naar déze slachtoffers te luisteren en daaraan politieke en economische maatregelen tegen premier Netanjahoe en de zijnen te verbinden? .

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda