FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 31 August 2018 14:00

Eigen volk eerst

Tekst: Jasmijn Olk Tekst: Jasmijn Olk

“Als ze van God niet mochten moorden, waarom deden ze dit dan toch?” De vragenstelster kijkt mij vol verwachting aan. We zitten in een les levensbeschouwing op de middelbare school – ik de stagiaire, zij een pientere eersteklasser. Afgelopen les bespraken we hoe Mozes de tien geboden ontving. De leerlingen moesten de geboden ordenen in een volgorde die voor hen belangrijk was. De twee leerlingen met een Turkse achtergrond zetten het gebod ‘respecteer je vader en je moeder’ op één. Konden de anderen nog iets van leren.

Vandaag het volgende hoofdstuk uit de geschiedenis van het volk Gods. De veroveringen van Jozua en het grote rijk van koning David. We lezen over veldslagen en overwinningen op steden met exotische namen: Jericho, Makkeda, Libna, Lachis, Eglon, Hebron en Debir. Jozua bracht iedereen die er woonde om, “zoals de Heer, de God van Israël, had opgedragen”. In naam van God ten strijde trekken. Het bijbelse voorbeeld kent door de gehele geschiedenis, ook vanuit andere religies, navolging.

Noem het een dubbele moraal. Moord is een zonde, maar alleen als het moord is op mensen binnen eigen kring. Voor inwoners van verre steden geldt het gebod niet. Daar wonen immers mensen met verkeerde ideeën. Of belangrijker: verkeerde goden. Gelukkig vinden mijn leerlingen (en trouwens ook veel gelovigen) dit zinloze geweld niet gerechtvaardigd. Een gebod als ‘niet doden’ moet universeel worden toegepast, is de consensus. Zonder daarbij bepaalde groepen uit te sluiten.

Dit geldt overigens alleen als we het over moord hebben. In ons dagelijks leven hoeven we het principe “eigen volk eerst” niet te schuwen. Want op school, de sportclub of in het publieke debat kan ook ik niet anders dan uitsluiten en polariseren. Ik bedoel: onze vriendengroep is open voor iedereen, zolang je niet bij een elitaire studentenvereniging zit. Uiterlijk vertoon is onbelangrijk, maar de bezitter van een BMW is een oppervlakkige lul. Vrij stemrecht voor iedereen, tenzij je stemt op een populistische partij. Dan ben je dom en hoeven we je argumenten niet te horen.

Jasmijn Olk studeerde Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is stagiaire bij Volzin.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda