Laatste nieuws

 • 1
 • Identiteit is een raar ding

  Afgezien van een periode van acht jaar van ‘aangename ballingschap’ in de noordelijke buurstad woon ik sinds 1972 onafgebroken in de plaats die zich ‘de oudste stad van Nederland’ noemt, Nijmegen dus. Ben ik daarmee ‘een echte Nijmegenaar’? Nee hoor, ik noem mezelf bij voorkeur ‘een Nijmegenaar van keuze, maar een Brabander van geboorte’. Mijn afkomst, mijn familie, mijn jeugdherinneringen, ze maken dat ik nogal altijd over een ‘Brabantse ziel’ beschik. De special in deze aflevering van Volzin heet Zin in Brabant. “Je speelt een thuiswedstrijd”, zei een collega me. Klopt helemaal! Met genoegen! De special Zin in Brabant exploreert het Brabantse religieuze landschap. Het is voor mij ook een exploratie van mijn eigen ziel. Verdenkt u me echter niet van chauvinistische bedoelingen. De ontwikkelingen die zich in Noord-Brabant voordoen, hebben weliswaar specifieke trekken, maar ze zijn natuurlijk geenszins uniek. Overal blijkt de eigen identiteit van provincies, streken en groepen van mensen aan verandering onderhevig te zijn. Maar hoe flexibel kan onze ziel zijn? Journalist Anton de Wit komt in zijn rondgang door de provincie tot een opmerkelijke en hoopgevende conclusie: in Noord-Brabant blijken traditionele vormen van katholicisme heel goed samen te kunnen gaan met andere religies en nieuwe spirituele bewegingen. Juist het ‘tolerante volkskatholicisme’ blijkt de humus te zijn waarop andere en nieuwe vormen van geloof en spiritualiteit welig kunnen tieren. Ik ben als zestiger niet meer dezelfde als ik toen tien was en toch ben ik voor mijn gevoel nog altijd dezelfde – met die ‘Brabantse ziel’ dus. Identiteit is dus een raar ding. Enerzijds is zij diep in onze persoonlijkheid verankerd, anderzijds toch ook weer vatbaar voor verandering. Wat voor de identiteit van de persoon geldt, geldt evenzeer voor de identiteit van groepen en sociale verbanden. Het is in sociaal opzicht onverstandig om mensen te dwingen hun identiteit op te geven – ze zullen zich alleen nog maar sterker vastklampen aan wie ze altijd al waren. Tegelijkertijd is het in sociaal opzicht gewenst om mensen te verleiden tot veranderingen. Die vaststelling is volop actueel nu wij overal in het land getuige zijn van vaak weinig verheffende discussies tussen voor- en tegenstanders van de opvang van vluchtelingen in hun lokale gemeenschap. Persoonlijke aanvallen, verwensingen en dreigementen van tegenstanders aan het adres van voorstanders vervullen mij met grote weerzin. Toch, laten de voorstanders de moeite doen om ons in de tegenstanders te verplaatsen. De angst van mensen aan de onderkant van de samenleving voor het verlies van werk of huis valt niet zomaar weg te poetsen. Ze heeft reële gronden. Hetzelfde geldt voor de angst om de eigen identiteit, het gevoel van vertrouwdheid met de eigen omgeving, te verliezen. Ook die angst is reëel. Niet forceren, wel uitnodigen, zou het beleid moeten zijn. Zijn discussiebijeenkomsten over potentiële opvang van vreemdelingen hiervoor wel een geschikt instrument? Beter lijkt het me te mikken op het bevorderen van de ontmoeting tussen gevestigden en nieuwkomers. Kleinschalige opvang verdient daarom de voorkeur boven grootschalige, omdat zij de ontmoeting bevordert. Ontmoeting met de ander maakt je niet alleen bewust van je eigen identiteit maar relativeert die ook. Zo blijft een mens, een samenleving, altijd dezelfde en toch ook steeds weer in verandering. Zoals Brabant dat in godsdienstig opzicht deed en doet. Lees meer
 • Nieuwe rituelen (3): Als je van man vrouw wordt

  Ict-specialist Miranda Koekkoek (48) vierde in november 2014 de afronding van haar transitie van man naar vrouw in de Utrechtse oecumenische gemeente EUG. In dezelfde viering kreeg ze samen met haar partner Marian Geurtsen (50), ritueelspecialist, een nieuwe zegen over hun vijftienjarige huwelijk. Deel 3 in de serie ‘Nieuwe rituelen’.“In mijn jeugd voelde ik me afgewezen door de kerk”, vertelt Miranda. “In de Bijbel las ik dat een man geen vrouwenkleren mag dragen; mijn ouders vonden homo zijn op het randje. In plaats van de kerk de rug toe te keren, heb ik mijn vrouwelijkheid weggestopt. Tijdens mijn studie ontdekte ik de studentengemeente, die opener voelde, zonder dat ik iets van mijn ware gevoelens liet zien. Als ik bad, vroeg ik me af: waarom moet ik zo zijn? Juist daarom wilde ik in de kerk iets met de afronding van mijn transitie doen. Het zou een erkenning zijn dat ik mag zijn wie ik ben, een openbare goedkeuring. Praktisch gezien had ik die goedkeuring al gekregen door mijn naam in mijn paspoort te veranderen, maar een zegen in de kerk was fundamenteler.”“Mijn insteek was: als we hier samen uitkomen, wil ik graag opnieuw ja zeggen tegen mijn huwelijk met Miranda”, vervolgt Marian. “Vijftien jaar eerder was ik getrouwd met een man met een andere naam. Voorafgaand aan de viering hebben we die naam in mijn ring laten veranderen. De pastores reageerden positief op onze verzoeken. Zij stelden voor om ons in een gewone zondagochtendviering te zegenen. Daarover moest ik wel even nadenken. Je deelt iets heel intiems en ik wist niet of iedereen er open voor zou staan.” Miranda: “Ik vond een reguliere viering juist fijn: daar gaat meer erkenning van uit. Ik had er vertrouwen in dat het geaccepteerd zou worden.”Samen met een van de pastores bereidden ze de viering voor. “Als theoloog en ritueeldeskundige kreeg ik alle ruimte bij de invulling van de rituelen”, aldus Marian. “Miranda’s nieuwe naam staat symbool voor haar nieuwe leven, dus daarom hebben we gekozen voor een naamgevingsritueel, dat vaak ook bij de doop gebruikt wordt. Miranda raakte het water in de doopvont aan als herinnering aan haar doop en de pastor nodigde haar uit de namen uit te spreken waarmee ze voortaan gekend wilde worden. Haar ouders stonden naast haar. Daarna legde de pastor haar de handen op. Later in de viering nodigde hij ons uit om elkaar opnieuw trouw te beloven in onze eigen woorden. We hielden elkaars handen vast. De pastor legde zijn hand daarop en zegende zo onze ringen opnieuw.” “De intensiteit van de viering is me het meest bijgebleven”, zegt Miranda. “Mijn verleden, heden en toekomst kwamen hierin samen; de cirkel was rond. De viering was rijk en geladen en de aanwezigheid van mijn ouders deed me heel goed.” Voor Marian kwam in de herbevestiging van de trouwbelofte alles bij elkaar. “Ik was geëmotioneerd en dat gold voor veel meer mensen in de kerk, een bijzondere mix van gemeenteleden, vrienden en familie. De vredeswens daarna vond ik ook mooi: daarmee verbreedden we onze persoonlijke ervaring naar de hele gemeenschap.” Lees meer
 • Nieuwe rituelen (2): Een strik om je scheiding

  Vroedvrouw Isabel Lorca (51) en kunstenaar Serge de Boer (44) markeerden in december 2013 het einde van hun vijftienjarige relatie met een scheidingsritueel. Deel 2 in de serie ‘Nieuwe rituelen’. “Ik wilde onze relatie goed afronden, zodat ik verder kon met mijn leven”, vertelt Isabel. “Hoe precies wist ik niet. Ik opperde bijvoorbeeld om nog een keer samen op vakantie te gaan, maar Serge wilde dat niet. Toen stuurde mijn moeder me een interview met Annegien Ochtman uit NRC Handelsblad. Ik kende haar nog van vroeger, toen ze jeugdkampbegeleidster was. Inmiddels bleek ze rituelen te begeleiden, ook bij scheiding. Dát is het, dacht ik meteen.” Serge: “Ik was degene die drie jaar daarvoor was vertrokken, dus voor mij was een afsluitend ritueel minder urgent. We hadden zakelijk alles al afgewikkeld met een notaris die ook mediator was. Maar ik begreep Isabels behoefte.” “Annegien vroeg ons om thuis op te schrijven wat de relatie voor ons betekend had, wat er nog van over was en wat we voor de toekomst wensten”, vervolgt Isabel. “Dat was wat ik wilde: tot de essentie komen, maar tijdens het schrijven liep ik vast. Het was té pijnlijk om onder ogen te zien dat het afgelopen was. Toen heb ik een halfjaar uitstel gevraagd.” Serge: “In die tijd hebben we gesprekken gevoerd met een systeemtherapeut. Jij had dat harder nodig dan ik, maar ook voor mij was het goed om met de billen bloot te gaan.” “Ik had nog nooit zoiets spannends gedaan”, reageert Isabel. “Door mijn woede en verdriet uit te spreken kon ik weer zacht worden. Pas daarna was ik toe aan nadenken over een ritueel. Onze dochter van toen veertien vond zo’n ritueel maar raar, onze zoon van twaalf vond het confronterend om daardoor te beseffen dat onze relatie echt afgelopen was. Eén keer gingen ze mee naar Annegien. Daar liet onze zoon voor het eerst zijn boosheid zien. Ik heb gezegd dat het me ontzettend speet. Dat luchtte op.”Ze besloten hun relatie samen met de kinderen en Isabels zus af te ronden in de tuin van het familiehuisje in Zeeland waar ze als gezin zoveel waren geweest. Zittend rondom een vuur sprak Annegien de openings- en slotwoorden; Isabel en Serge keken terug op hun relatie en spraken een belofte uit. Tussendoor klonk muziek die de kinderen hadden uitgekozen en las Isabels zus een verhaal van Toon Tellegen voor. Isabel: “We hebben haar erbij gevraagd omdat ze altijd achter ons allebei is blijven staan en omdat de kinderen dol op haar zijn.” Serge: “Ik sprak de hoop uit dat het goed zou blijven gaan tussen ons, ook in materiële zin.” Isabel: “Ik uitte mijn dankbaarheid over hoe goed we het samen hebben gehad. Het moeilijkst vond ik het om te beloven dat ik Serge en de kinderen vrij zal laten, juist omdat ik innig van ze hou. Daarna hebben we elkaar omhelsd, samen gehuild en met z’n allen gegeten; een bevrijdend maal. Onze scheiding voelt nu als een pakket met een strik erom waarnaar ik kan kijken; ik zit er niet meer in.”Serge: “Sindsdien is ons contact veel ontspannener, want de verhoudingen zijn duidelijk. Doordat ik de relatie had verbroken, stond Isabel op achterstand. Door onze gesprekken en het ritueel is dat gelijkgetrokken.” De namen van Isabel en Serge zijn om privacyredenen gefingeerd. Lees meer
 • Chinezen in Afrika worden christen

  Steeds meer Chinezen in Afrika bekeren zich tot het christendom. Evangelische Chinezen zoeken hen op en bieden hen steun, gezelligheid en soms zelfs een luxe appartement. Contacten met Afrikaanse medechristenen zoeken ze niet. Vanuit een spitse kerk in een buitenwijk van Johannesburg klinkt luid gezang. Niet in het Afrikaans, Zoeloe of één van de andere lokale talen maar in het Mandarijn-Chinees. De liedteksten worden met een beamer boven het altaar geprojecteerd en muzikaal begeleid met piano, gitaar en drumstel. Tientallen Chinese kerkgangers zingen enthousiast mee, met bijbels in de hand en soms zelfs armen in de lucht gestoken. Iedere zondag komen ze samen in deze Chinese evangelische kerk waarvan er steeds meer op het Afrikaanse continent verrijzen. Broers en zussen Afrika herbergt inmiddels meer dan een miljoen Chinese immigranten. Hoewel het merendeel van huis uit atheïstisch of boeddhistisch is, bekeren steeds meer Chinezen in Afrika zich tot het christendom. “In China zelf is er nog altijd veel controle op religie”, vertelt Tuan Chung-Yi (62), zendeling en pastor van de South Africa Chinese Covenant Church (SACCC), een Chinese evangelische kerk in Johannesburg. “De Chinese regering beschouwt het christelijk geloof als westers gevaar en ziet zendelingen als spionnen die het regime omver willen werpen”, grinnikt de zelf in Taiwan geboren geestelijke met kalend hoofd en lachrimpeltjes terwijl hij na afloop van de dienst noedels, varkensvlees en andere Chinese lekkernijen met behulp van stokjes naar binnen slurpt.Eenmaal in Afrika ervaren Chinezen niet langer deze staatscontrole, meent Tuan. Tegelijkertijd groeit volgens hem de behoefte aan een kerk omdat ze het op het Afrikaanse continent ‘erg zwaar hebben’. “Ze hebben te maken met een taalbarrière, culturele verschillen, criminaliteit en voelen zich vaak eenzaam”, somt de voorganger op. “Omdat Chinezen vaak met veel contant geld rondlopen, zien veel Afrikanen hen als een rondlopende geldautomaat”, grapt de Taiwanees, waarna hij met veel armbewegingen beschrijft hoe Zuid-Afrikanen ook hem al drie keer overvielen en daarbij een pistool op zijn hoofd zetten. Volgens Tuan kan het geloof na zulke traumatische ervaringen troost bieden. Gevouwen handjes Ook toekomstige generaties worden in de Chinese kerk in Johannesburg al voor het christendom klaargestoomd. Zo krijgen in een klaslokaal achter de kerk de kinderen van de kerkgangers iedere zondag bijbelles waarbij piepjonge meisjes en jongens braaf met gevouwen handjes leren bidden. De kerk biedt plaats aan driehonderd kerkgangers en is daarmee de grootste Chinese kerk van het continent. Met een half miljoen Chinezen is Zuid-Afrika dan ook het land met de grootste Chinese populatie van Afrika. "Dankzij de kerk voelen we ons hier in Afrika niet langer dakloze wezen maar hebben weer een huis met broers en zussen”, zegt kerkganger Ying Chen, een 33-jarige Chinese winkelbediende in rok en net bloesje, die tien jaar geleden naar Zuid-Afrika emigreerde. Bij haar schoonmoeder moest vanwege kanker enkele jaren geleden één van haar borsten worden geamputeerd. “Onze kerkleden kwamen in het ziekenhuis voor ons bidden en gaven ons zoveel liefde en kracht. Hierdoor voelden we ons niet langer alleen”, vertelt de tengere vrouw met paardenstaartje waarop ze zachtjes begint te huilen en haar tranen met een zakdoek dept. Lees meer
 • NIEUWE VOLZIN-SPECIAL: ZIN IN BRABANT

  De provincie Noord-Brabant is niet meer het katholieke bolwerk van weleer. Als iets de Brabander typeert, dan is het wel het verlangen om de eigen naad te naaien, ook in religieus opzicht. Het traditionele volkskatholicisme met z’n processies, bedevaarten en devoties is nog altijd springlevend, maar daarnaast bloeien in Brabant ook andere religies en vormen van nieuwe spiritualiteit op: sikhs en heksen, druïdes en mormonen, in Brabant vind je ze allemaal. Tegelijkertijd maakt een groeiend aantal r.-k. parochies zich los van de bisschop om zelfstandig verder te gaan. Volzin brengt in zijn nieuwe special Zin in Brabant de religieuze transformatie in kaart van wat qua bevolkingsaantal en economische bijdrage Nederlands derde grootste provincie is. Waarmee meteen het hardnekkige ‘misverstand’ ontmaskerd wordt dat zogeheten ‘nieuwe’ spiritualiteit en de ‘oude’ christelijke geloofspraktijk tegenover elkaar zouden staan als water en vuur. Dat blijkt geenszins het geval te zijn. Juist het tolerante volkskatholicisme – ‘Onze Lieve Heer is geen kruidenier’ – schept in Brabant ruimte voor religieuze veelvormigheid.   De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 27 november. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen. Lees meer
 • Volzin zoekt stagiair (v/m)

  Zoek je graag de diepte op? Hou je van taal, schrijf je met stijl? Ben je gemotiveerd en werklustig?  Dan heeft Volzin een interessante stageplek voor je. Bij Volzin, magazine voor religie en samenleving, doe je ervaring op binnen een kleine redactie, waardoor je veel zelfstandigheid hebt. Die zelfstandigheid gebruik je om bij te dragen aan het magazine dat eens per maand uitkomt. Deze website is ook jouw terrein, niet alleen als etalage van het magazine maar ook als ruimte voor je eigen on-line bijdragen. Naast een leerzame ervaring en uiteraard een stagevergoeding, biedt Volzin je de kans om te ontdekken hoe het is om binnen het constant veranderende domein van religie, zingeving en spiritualiteit als journalist te werk te gaan. Dit kan je enorm helpen om te ontdekken wat je als journalist wilt, daarnaast levert het je een mooie referentie op. Kortom, dit is wat Volzin je kan bieden: • een interessante stage binnen een kleine redactie (in Barneveld);• journalistiek uitdagend werk in een constant veranderend domein;• een intensieve kennismaking met alle aspecten van het maken van een blad• een podium voor jouw mooie verhaal of interview in ons magazine;• alle vrijheid om Volzin ook online te laten meetellen;• een mooie referentie;• en uiteraard een redelijke stagevergoeding. Hiervoor zoeken wij naar iemand die: • een opleiding op hbo- of wo-niveau doet;• minstens drie maanden voltijds stage loopt;• affiniteit heeft met religie, zingeving, spiritualiteit én journalistiek • opleidingsrichting is in principe journalistiek, maar een religie-/theologiestudie mag ook;• ervaring heeft met webredactie (werken met een CMS en social media slim inzetten);• een professionele houding heeft (als collega en als schrijvende journalist).Is je nieuwsgierigheid veranderd in puur enthousiasme? Stuur dan uiterlijk 1 oktober je cv en een motivatie naar redacteur Jan van Hooydonk:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Heb je nog een vraag? Ook dan kun je mailen. Bellen mag natuurlijk ook:  0342-494292, bgg 06-47662000. Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Doorzoek de website

Social media

FacebookTwitterLinkedIn

Agenda