Laatste nieuws

 • Huis voor Klokkenluiders

  "Klokkenluiders moeten acuut in de adelstand worden verheven", zegt filosoof Joep Dohmen. Het verbaast hem "dat we eerbewijzen
 • Uit de eenheid gevallen

  Jaap Goedegebuure (St. Annaland, 1947) is emeritus-hoogleraar Moderne Nederlandse Literatuur aan de Universiteit Leiden en literatuurcriticus. Van zijn
 • 'Het gaat om mededogen'

  Opkomen voor de belangen van dieren is opkomen voor de belangen van mensen, vindt Niko Koffeman. 'De man
 • 1
 • Huis voor Klokkenluiders

  "Klokkenluiders moeten acuut in de adelstand worden verheven", zegt filosoof Joep Dohmen. Het verbaast hem "dat we eerbewijzen kennen in de sport en in de kunst, maar niet in de moraal". Voor kindercardioloog en klokkenluider Erik Jan Meijboom, gaat dat wat ver. "Bovendien, wie zou dat vast moeten stellen?" De Eerste Kamer stemt dit najaar over het Huis voor Klokkenluiders, een onafhankelijk instituut dat melders van misstanden rechtsbescherming biedt en dat misstanden gaat onderzoeken. Een gesprek over moed, vrijmoedig spreken en morele dilemma's van klokkenluiders. Zeven jaar is de Tweede Kamer ermee bezig geweest: een wetsvoorstel om een Huis voor Klokkenluiders mogelijk te maken. Eenmaal aangenomen in de Eerste Kamer, kan de eerste klokkenluider zich in januari 2016 melden bij het Huis. Voor Erik Jan Meijboom komt het Huis te laat, maar hij is blij dat het er komt. Ook Joep Dohmen is positief: "Er moet een cultuur komen van vrijmoedig spreken", vindt hij. En juist daarin excelleren klokkenluiders. Prompt ontslag Een klokkenluider is iemand die op zijn werk een misstand signaleert en daar melding van maakt. Soms is de organisatie daar gevoelig voor en wordt de misstand aangepakt. Vaker gaat men er voluit tegenin. Dat ondervond Meijboom, in de jaren negentig werkzaam in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, toen onder een nieuwe hartchirurg de kindersterfte schrikbarend steeg. Hij kaartte het intern aan, maar de Raad van Bestuur van het ziekenhuis zette zich schrap. Meijboom spitte met collega's een rapport van de betreffende hartchirurg door. "In dat rapport verdoezelde hij het probleem. En erger nog. Er werden patiëntjes genoemd die met succes geopereerd zouden zijn, maar van wie ik zelf op de begrafenis was geweest." Meijboom besloot zijn zorgen, gestaafd door cijfers, op papier te zetten, aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Alleen hijzelf ondertekende die brief. Achteraf is hij daar blij mee, want zelfs collega's die hem enkel 'passief steunden' kregen het later flink te verduren. Hij noemt dat een soort collateral damage. "Daar moet je als klokkenluider echt rekening mee houden." Dat deed Meijboom, welbewust, maar dat maakte het er niet makkelijker op: "Op zo'n moment sta je er helemaal alleen voor." De volgende ochtend al kreeg hij zijn ontslag aangezegd. De tegenstand van de kant van de Raad van Bestuur verraste Meijboom. "Ik ben verbaasd gebleven, tot en met het kort geding." Zijn advocaat was bedacht op een tegenzet van de kant van het ziekenhuis. "Hij dacht: ze hebben iets anders. Hij noemde dat 'het verhaal van de verkrachte verpleegster'." Maar niets daarvan, en Meijboom werd in het gelijk gesteld. Het enige wat de rechter hem nog vroeg, was waarom hij niet eerder aan de bel had getrokken.De arts vindt het jammer dat het wetsvoorstel dat het Huis voor Klokkenluiders regelt niet meer zo sterk is als aanvankelijk door initiatiefnemers Van Raak c.s. was bedoeld, "maar we gaan in ieder geval met kleine stapjes vooruit". Klokkenluiderszaken hebben doorgaans een lange, slepende geschiedenis, waarin de verhoudingen op scherp zijn gezet. "Het Huis gaat een zaak even op neutraal zetten en uitzoeken. Ook komt er hulp in de vorm van rechtsbescherming; een klokkenluider mag niet worden ontslagen als gevolg van een melding." Confrontatie vermijden Moedig voelde hij zich niet, toen hij aan de bel trok, ook later niet. Meijboom: "Nee, ik was niet moedig, maar angstig. Je weet niet hoe het verder gaat. Dat heeft me heel wat slapeloze nachten gekost." Meijboom zegt dat hij geen keuze had. "Er gingen kinderen dood...!" En toch, hij vertelt dat collega's van hem een andere baan zochten, of "onder het tapijt kropen". Waarom hij dat niet deed: "Binnen de afdeling waar ik werkte, was ik op een gegeven moment degene met de meeste senioriteit. Mijn baas was inmiddels met vervroegd pensioen gegaan. Die wilde de confrontatie vermijden." De vader van Erik Jan Meijboom was ook arts-specialist. "Hij was een door en door eerlijke man. Dat had hij om zo te zeggen uit de oorlog overgehouden – hij had in een kamp gezeten. Hij vond dat je geen geheimen moest hebben. "Als de vijand dat wil, krijgt die dat geheim toch wel uit je, zei hij." Meijboom komt uit een doopsgezind gezin, maar heeft niet het gevoel dat hem dat heeft gesterkt in zijn standvastigheid. Wel denkt hij "dat je het achteraf in een kader kunt plaatsen van: aan wie leggen we eigenlijk verantwoording af?"Het wordt klokkenluiders vaak verweten dat ze niet loyaal zijn aan hun organisatie. De vraag is: aan wie of wat ben je loyaal? Hij herkent dit: "Binnen het ziekenhuis leefde een heel sterk loyaliteitsgevoel aan elkaar. Collega's binnen het ziekenhuis, ook op afdelingen die niets met hartchirurgie te maken hadden, hebben mij ontzettend kwalijk genomen, dat ik 'hun mooie ziekenhuis' te grabbel had gegooid." Als verrader gezien Joep Dohmen is filosoof en oud-hoogleraar ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij vindt klokkenluiden een voorbeeld bij uitstek van moed, of beter gezegd: van vrijmoedig spreken, een begrip dat hij ontleent aan de Franse filosoof Michel Foucault ontleent: "Je ziet dat iets niet deugt en dat het de verkeerde kant op gaat. Je weet dat het riskant is om dat aan te kaarten want je loopt grote risico's. In alle concrete gevallen van klokkenluiders die ik ken, waren de gevolgen verschrikkelijk. Je wordt als klokkenluider geïsoleerd, verdacht gemaakt en als het even kan ontslagen." De situatie waarin een klokkenluider zit, is vaak tragisch. "Als ze niks doen, worden ze partner in crime. En als ze er wel werk van maken, kost het hen de kop." Zelfs als een klokkenluider uiteindelijk volkomen gelijk blijkt te hebben wordt hij nog altijd een beetje als een verrader wordt gezien. Dohmen: "Het lijkt erop dat als mensen met het kwaad – in welke vorm dan ook – in aanraking zijn gekomen, iets daarvan aan hen blijft kleven. Zoiets is volkomen irrationeel, maar blijkbaar werkt het zo." Meijboom kan daar over meespreken: "Tot jaren later loop je aan tegen het feit dat mensen en bestuurders je wantrouwen, en je bijvoorbeeld niet op bepaalde posten wordt benoemd. Soms wordt dat recht in je gezicht gezegd, maar vaker nog heb je het gevoel dat het achter je rug om gebeurt." Dohmen: "Je moet een oersterke klokkenluider zijn met een enorm netwerk om je heen om dit gevecht te overleven." Met alleen moed redt je het niet: "Deugden hangen onderling samen, dus als je bijvoorbeeld geen geduld hebt of niet prudent bent, zou ik de klok niet gaan luiden. Bovendien: deugden hangen nauw samen met waarden. Je moet wel weten waarvoor je je moed in zet. Soms kan het raadzaam zijn om je snor te drukken, omdat de waarde van zelfbehoud, en die van je gezin, groter is dan de wereld die er te winnen valt." Read More
 • Uit de eenheid gevallen

  Jaap Goedegebuure (St. Annaland, 1947) is emeritus-hoogleraar Moderne Nederlandse Literatuur aan de Universiteit Leiden en literatuurcriticus. Van zijn hand verschijnt een dezer dagen Wit Licht, poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu (uitgeverij Vantilt). AAN DE SLOTERPLAS Ooit was je als een boom, schoot wortel in de zonneschijn en in de schaduw van de Heer, je spiegelbeeld deinde zachtjes op de golfslag van het meer – als een eend eens was je, kon niet anders praten dan gesnater, maar de Heer was altijd aanwezig in de geest van water. Nu ben je als een mens, valt in legio vormen neer van de moedervorm, myriaden wolkjes stof geslagen van een uniform, en kent de Heer niet meer. Je zult wel zitten wachten op haar terugkeer. - Hans Verhagen (1939), uit Duizenden Zonsondergangen (1971) "Hoewel ik helemaal geen bibliofiel ben, koester ik de bundel Duizenden Zonsondergangen als een kostbaar bezit. Ik heb het begin jaren zeventig gekocht, dus het loopt al een tijdje met me mee. Hans Verhagen was een cultheld voor babyboomers, een boegbeeld van flowerpower. Als dichter was hij het equivalent van wat John Lennon in de popmuziek was. Hij ging anderen voor in het alternatieve leven en denken. In zijn derde bundel maakt hij een wending naar de religie, met name de oosterse spiritualiteit. Dat was binnen die beweging niet ongebruikelijk. Maar Verhagen mengde die mode met een sterke fascinatie voor Jezus. Hij had een groot Jezuscomplex. Uit dit gedicht spreekt die fascinatie, maar ook een sterk besef van mystieke gezindheid. Verhagen zet twee werelden tegenover elkaar. De wereld van de eenheid, waarin je als kind nog verbonden met de moeder en helemaal leeft in symbiose met de natuur en het goddelijke. Daartegenover de wereld van de volwassenheid, waarin je uit die eenheid valt en jezelf gespleten voelt. Het gedicht heeft een prachtige quasi naïviteit: het kinderlijke dat in de eerste strofe verheerlijkt wordt, komt terug in allemaal kinderlijke beelden. Het is op het sentimentele en zoete af; Verhagen speelt met de kitsch. Daarna valt de moedervorm in legio vormen uiteen – volgens mij een verwijzing naar het verhaal waarin Jezus legio boze geesten uitdrijft in een kudde zwijnen – en komt tegenover het uniform te staan, de wereld van de vader. En dan dat mooie slot, waarin haar terugkeer zowel naar de moeder als de Heer verwijst. Het gedicht getuigt van een heel eigen, diep doorleefde religiositeit, zeg maar gerust gecombineerd met mystiek. Het gaat over het verlangen om weer vanuit de heelheid te kunnen leven. Veel mystieke teksten – denk aan Hadewijch bijvoorbeeld – zijn niets anders dan uiting van dat verlangen, de tragische constatering: eens was het er, maar nu zijn we het kwijt. De mystieke momenten zelf zijn zeldzaam, ook in het leven van een mysticus. Heel even is het er, dan is het weg. Verhagen associeert die met de vroegste kindertijd. Zelf heb ik nooit het gevoel gehad dat dat de gelukkigste tijd van mijn leven was. Maar ik kan me voorstellen dat je de periode waarin je nog een zuigeling bent, onbewust van alles, in symbiose met de moeder, als groot geluk kunt ervaren. Niet voor niks zeggen veel filosofen dat het bewustzijn, waardoor wij ons onderscheiden van de dieren, ons grote ongeluk is. Door ons bewust te zijn van onszelf, als individu, zijn we afgesneden van het grote geheel. Je bent een eenling, en dat is niet tot je geluk. Je wilt opgaan in het geheel – dat herken ik wel. Poëzie is bij uitstek een medium dat het mystieke verlangen kan oproepen. Poëzie probeert om de dood ongedaan te maken en de tijd stil te zetten, zoals Hans Faverey, een van mijn favoriete dichters, zei. De relatie tussen literatuur en religie houdt me al zeker 35 jaar bezig. Ik denk dat ik dat rustig een compensatie kan noemen voor mijn verloren christelijk geloof. Door erover te schrijven, moet ik mij er als niet praktiserend religieus mens toch toe verhouden. Met de nodige affiniteit, dat wel. Ik had het er pas over met presentator en dichter Wim Brands. We zijn beiden religieus opgevoed, maar doen daar niks meer aan, gewoon omdat we niet meer kúnnen geloven. Maar er zijn momenten dat we weleens denken: het zou fijn zijn als we het wél konden." Jaap Goedegebuure, (St. Annaland, 1947) is emeritus-hoogleraar Moderne Nederlandse Literatuur van de Universiteit Leiden en literatuurcriticus. Van zijn hand verschijnt een dezer dagen Wit licht, poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu (uitgeverij Van Tilt).   Read More
 • 'Het gaat om mededogen'

  Opkomen voor de belangen van dieren is opkomen voor de belangen van mensen, vindt Niko Koffeman. 'De man achter Marianne Thieme' over de Partij voor de Dieren en zijn inspiratie als zevendedagsadventist. "Het gaat om mededogen." Op het moment van spreken, op een woensdagavond aan het eind van augustus, is het nieuwe politieke seizoen nog niet begonnen. Toch heeft Niko Koffeman (57) het druk. Sinds 2007 is hij Eerste Kamerlid, namens de Partij voor de Dieren. Ook is hij adviseur van de tweekoppige fractie in de Tweede Kamer, met wie hij net een 'introductieweek' heeft afgerond. Bovendien is hij marketingdirecteur van De Vegetarische Slager, het bedrijf van de man van Tweede Kamerlid Marianne Thieme. "We gaan een nieuwe fabriek bouwen in Breda", vertelt Koffeman, die al zijn leven lang vegetariër is. "We zijn in vijf jaar gegroeid van één winkel in Den Haag naar 2600 verkooppunten in veertien landen. Dat vergt een hoop aandacht en tijd." Hij vertelt over de begindagen van de partij, die werd opgericht door de dierenactivisten Lieke Keller en Marianne Thieme. Beiden kende hij van zijn toenmalige reclameadviesbureau. In die tijd werkte hij niet alleen in opdracht van de SP en bedrijven als Robeco en KLM, maar ook voor organisaties als Bont voor Dieren en Kritisch Faunabeheer. In 2006 kwam de Partij voor de Dieren, een aan zijn brein ontsproten concept, met twee zetels in de Tweede Kamer. Het campagnebudget van 350.000 euro was volledig gefinancierd door de zakenman Nicolaas Pierson, die de naamgever werd van het wetenschappelijke bureau van de partij. "Toen we twee zetels haalden, was er een Amerikaanse professor die ons een brief stuurde waarin hij schreef: 'Ik maak een studie van politieke bewegingen door de geschiedenis heen en er is nog nooit een partij in de politieke geschiedenis geweest die niet de mens centraal stelt. Jullie zijn eerste politieke partij voor non-humans'." Is dat de kern van Partij voor de Dieren: gericht op non-humans?"Nee, de kern is dat mensen niet het vertrekpunt van denken vormen, omdat mensen zich in de praktijk manifesteren als een zeer schadelijke diersoort. Jan Wolkers, die ook bij de partij zat, zei tegen mij: 'Ik zou in God kunnen geloven als er geen mensen waren. Maar als ik zie hoe mensen hun eigen leefomgeving verwoesten en wat ze elkaar en dieren aandoen, dan kan ik niet geloven dat er een God is die de mens gemaakt heeft.' Nou ja, ik kon begrijpen dat iemand die gedachte heeft. In die zin is een partij die niet de mens als uitgangspunt neemt, niet een partij die niet voor de mensen is. Want we doen het ook in het belang van de mensen. Mensen denken in eerste aanleg: u bent een single issue-partij. Maar in feite zijn alle andere partijen single issue-partijen, omdat ze de westerse mens en zijn geld centraal stellen. Wij kijken met een holistische visie naar het geheel en nemen de zwaksten als vertrekpunt." Waarom is de inzet voor het welzijn van dieren ook een inzet voor mensen?"Als je buiten jezelf durft te kijken en de solidariteit niet beperkt tot je eigen soort, dan betekent dat niet dat je de belangen van dieren belangrijker maakt dan die van de mens. Maar je zegt: op het moment dat je goed voor dieren bent, doe je wat dieren instinctmatig al doen. Een dier zal nooit meer eten dan goed voor hem is, een dier zal nooit zijn leefgebied welbewust verwoesten, een dier zal nooit meer voorraad aanleggen dan hij nodig heeft voor de komende winter, een dier zal nooit zijn biotoop uitputten zodat zijn kinderen geen eten meer hebben. Als je zegt: we beginnen bij het beschermen van de zwaksten, de dieren, tegen het recht van de sterkste, is dat heel erg in het belang van mensen. Want het exploiteren van dieren zoals wij dat doen, leidt tot uitstoot van veel broeikasgassen en dus tot klimaatverandering. Het leidt tot het verstoren van minerale kringlopen: we halen voedsel uit voormalig regenwoud in Brazilië en voeren het hier aan de dieren. Je krijgt ook te maken met zoönosen (infectieziekten die van dieren op mensen worden overgedragen, JT); van vogelgriep zou je geen last hebben als je geen stallen hebt van één miljoen kippen." "Toen wij de partij oprichten zeiden veel mensen: hoe kun je een partij voor dieren oprichten als kinderen in Afrika sterven van de honger? Wij zeiden: het is grappig dat u daarover begint, want dat is exact hetzelfde probleem. Kinderen sterven van de honger omdat de helft van de wereld graanvoorraad wordt opgeslokt door onze veehouderij. Omdat negentig procent van de nuttige calorieën omgezet wordt in de lichaamswarmte van die dieren en in poep, en tien procent min of meer nuttig blijft in de vorm van vlees en melk. Ik bedoel ook het feit dat wij de enige soort zijn die de moedermelk van een andere soort zich toeëigent en zegt: dan moeten we de zuigelingen van die soort maar doodmaken. Dat is zulk harteloos gedrag dat je kunt zeggen dat opkomen voor de dieren ook het opkomen betekent voor de moraliteit. We vervangen het egocentrische denken door ecocentrisch denken." Een aantal jaren geleden beschreef u de criteria voor uw stemgedrag in de Kamer: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Daar komt het woord dier niet in voor. Zijn die criteria nog steeds relevant?"Jazeker. Toen wij gekozen waren in de Kamer, kregen we te maken met verschillende sentimenten. Boosheid is het eerste wat je bij mensen treft. Mensen die in de oorlog met de Duitsers hebben geheuld, hebben hun land verraden. Maar wat wij doen gaat nog een stap verder in de ogen van veel mensen: dit is soortverraad. Veel mensen dachten dat wij dieren belangrijker vonden dan mensen. Wat niet zo is. Ze dachten: dat wordt nog lachen op het moment dat ze straks moeten stemmen over studiefinanciering en treinkaartjes. Wij realiseerden ons dat we elkaar in eerste aanleg hadden leren kennen op het thema dieren, maar dat dat niet automatisch betekende dat we het over alle andere onderwerpen eens zouden zijn. Op de Partij voor de Dieren kwamen mensen af als Paul Cliteur, die de VVD gevaarlijk links vindt, en een Jan Wolkers, die uit de CPN afkomstig was. Toen zeiden wij: waarom komen wij op voor dieren? Dat komt voort uit mededogen. Dat betekent ook dat wij alle andere thema's bekijken vanuit mededogen. Het opkomen voor de leefomgeving van dieren en mensen betekende ook dat wij een partij van duurzaamheid zijn. Verder vinden wij de persoonlijke vrijheid van mensen enorm belangrijk. Dat was de reden dat veel liberalen zich aangetrokken voelden tot de partij. Zij zeiden: je moet de vrijheid van dieren niet aantasten, maar ook mensen moeten maximale vrijheid hebben, totdat ze de vrijheid van andere levende wezens schaden. Maar ook persoonlijke verantwoordelijkheid vinden we erg belangrijk. We willen niet als een soort kerkgenootschap mensen iets opleggen." Dat jullie ruimhartig tegenover vluchtelingen staan, komt voor uit dat mededogen?"Mededogen, zeker. Maar ook vanuit duurzaamheid. Van het conflict in Syrië denken veel mensen dat het een religieus conflict is. Dat is helemaal niet waar. In Syrië, waar eigenlijk de vruchtbaarste landbouwgronden ter wereld waren, heeft Assad senior de landbouwgronden en met name de watervoorraden uitgeput. Daardoor zijn mensen uit dat ooit vruchtbare gedeelte naar de steden getrokken, waar ze geen werk konden vinden. Zo zijn er bidonvilles rond de steden ontstaan. Door de bittere armoede waarin ze terecht gekomen zijn, stonden ze erg open voor radicalisering. Mensen zijn op drift geraakt door oorzaken die buiten hun eigen schuld liggen. Eén daarvan is ook de klimaatverandering, die wij met z'n allen aan het veroorzaken zijn." Read More
 • EO-programma Bakkie Troost zoekt mensen

  De redactie van het EO-programma Bakkie Troost komt graag in contact met mensen die recent of langer geleden een dierbare zijn verloren en daarover willen vertellen. In het programma vertellen bekende en onbekende Nederlanders over een overleden partner, vriend(in) of familielid. Wie was het? Hoe beleeft u de periode na het overlijden? Waar vindt u troost in? Speelt geloof een rol in uw verhaal, en zo ja, op welke manier? Ze hopen dat de gesprekken de kijker hoop en troost bieden, juist doordat onze gasten vertellen over hoe zij zijn verder gegaan na het overlijden van een dierbare. Afleveringen zijn terug te kijken op www.eo.nl/bakkietroost. Bent u geïnteresseerd of hebt u nog vragen? Neem dan per mail contact op: \n Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Read More
 • Morele dijkdoorbraak?

  Verwachten katholieken te veel van de komende bisschoppensynode? Hopen zij ten onrechte dat de kerkelijke positie van burgerlijk hertrouwde echtgescheidenen en homoseksuelen aanmerkelijk zal verbeteren? Rik Torfs waarschuwt voor te veel pessimisme. "Het is niet te laat. Dat was het vroeger. Nu niet meer." Een belangrijke reden om te vermoeden dat de wereldbisschoppensynode die op 5 oktober in Rome van start gaat, geen werkelijke veranderingen gaat brengen, is het feit dat echte veranderingen in de rooms-katholieke kerk ongebruikelijk zijn geworden. Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) ging het mis. Paus Paulus VI, aan het roer van 1963 tot 1978, deinsde terug voor te grote structurele veranderingen in het spoor van het concilie. En Johannes Paulus II (1978-2005), wiens eindeloos lange pontificaat inhoudelijk ook de regeerperiode van Benedictus XVI (2005-2013) overspant, is achteraf bekeken vooral de paus van de doctrinaire verharding. Communicatief, charismatisch, daar niet van. Maar onwrikbaar wanneer het over de leer en vooral over seksuele moraal ging, een onderwerp waaraan hij onevenredig veel aandacht besteedde. Hij is nog maar pas heiligverklaard (2014), of de schaduwzijden van zijn beleid komen steeds duidelijker tot uiting. Kuise charmes De lange regeerperiode van de vorige twee pausen had natuurlijk ook een stevige invloed op het bestuursapparaat in het algemeen. Er werden vooral bisschoppen van behoudende signatuur benoemd, ook in landen waarin dat voorheen niet altijd het geval was. Denk maar aan kardinaal Eijk in Nederland. Maar ook in de Verenigde Staten is de ommekeer sterk waarneembaar. Zoek je vandaag theologische hardliners, dan kan je, beter dan in Rome, in de States terecht. Kenschetsend is bijvoorbeeld een tekst die zeven Amerikaanse paters dominicanen en een ongehuwde leek vorig jaar in de Engelse editie van Nova et Vetera ('internationaal forum voor theologische en filosofische studies vanuit een thomistisch perspectief') lieten verschijnen. Daarin vielen ze de al te vooruitstrevende ideeën aan die kardinaal Walter Kasper op 20 februari 2014 tijdens een bijeenkomst van de kardinalen formuleerde. Burgerlijk hertrouwde echtgescheidenen, zo argumenteren de acht, dienen 'spirituele communie' na te streven in plaats van de voor hen onbereikbare hostie. Tegelijk wijzen ze op de charmes van de kuisheid: "Kuisheid is een vrucht van de genade, geen boetedoening of ontbering van iets." Christus leerde ons dat kuisheid mogelijk is, zo vervolgen ze, zelfs in moeilijke omstandigheden, want de genade van God is sterker dan de zonde. Het doet plezier te vernemen dat de acht celibatairen die het stuk opstelden, van hun kuisheid genieten. Dat schrijf ik zonder enige vorm van laatdunkendheid of ironie tegenover het door hen gekozen levenspad. De vraag is echter niet of kuisheid een goede optie is. Ze luidt: is kuisheid de enige weg? Volgens de acht wel, buiten het kerkelijk huwelijk toch. Daarbij valt overigens iets bijzonders op. Hun pleidooi richt zich minder op het welzijn van individuele gelovigen dan op de positie van de rooms-katholieke kerk in een – volgens de acht – zedelijk op hol geslagen samenleving. De hedendaagse cultuur beweert dat kuisheid onmogelijk of zelfs schadelijk is, voeren ze aan. "Maar dat seculiere dogma staat haaks op de leer van de Heer." Duidelijk positioneren de acht de kerk als contrastgemeenschap die het opneemt tegen de ontspoorde dominante cultuur. Individuele gelovigen hebben als taak binnen die contouren te functioneren: hun persoonlijke situatie is ondergeschikt aan het algemene imago van de kerk. In beton gegoten Het Amerikaanse stuk vertolkt feilloos een gedachtegang die ook tijdens de komende synode bij behoudende participanten bijval zal oogsten. Maar weerstand tegenover meer openheid tref je natuurlijk niet enkel onder Nederlandse of Amerikaanse katholieken aan. Zo wordt het homoseksuele huwelijk op vele plaatsen categoriek verworpen. Het mag dan in westerse landen steeds meer succes hebben, ook daar heerst geen eensgezindheid. In Frankrijk kwam in 2013 le mariage pour tous, het huwelijk voor iedereen tot stand. Maar niet zonder massale betogingen tegen het homohuwelijk. Elders in de wereld is de vijandigheid nog groter. In sommige landen heet het zelfs dat homoseksualiteit er niet voorkomt. Er zijn dus heel wat redenen om pessimistisch naar de komende synode te kijken. Zowel sterke conservatieve tendensen in westerse landen, als vijandigheid tegenover homoseksualiteit in andere continenten, wijzen in die richting. En toch. Dat de synode plotseling voor een kerkelijk homohuwelijk zal opteren, is uitgesloten. Daarvoor is het theologische en juridische statuut van het huwelijk al te zeer in beton gegoten. Canon 1055 §1 van het kerkelijk wetboek (1983) is duidelijk: "Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een het algehele leven omvattende gemeenschap vormen, die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen, is door Christus de Heer tussen gedoopten verheven tot de waardigheid van sacrament." Het gaat bij het huwelijk wel degelijk om een relatie tussen een man en een vrouw, en dat heteroseksuele huwelijk – en dus niet de homoseksuele relatie – werd door Christus tot sacrament gemaakt. Door Christus: gewone stervelingen mogen er niet aan morrelen. Dus is er voor het homohuwelijk in de r.-k. kerk geen plaats. Toch niet de eerste jaren. Daarover geen twijfel. Monopolie op seks Eerlijk gezegd vind ik dat laatste niet zo'n probleem. Want de erkenning van het kerkelijke homohuwelijk zou ook een nodeloze versterking van het huwelijk als dusdanig met zich meebrengen. De gedachte dat elke vorm van seksualiteit binnen de contouren van een kerkelijk huwelijk plaats moet vinden, wordt er alleen maar door versterkt. Ongehuwd samenwonenden blijven dan volledig in de kou staan. Ook burgerlijk hertrouwde echtgescheidenen, want tussen gedoopten erkent de r.-k. kerk alleen het kerkelijk huwelijk. Zijn burgerlijke tegenhanger is niet meer dan een mooi vermomde vorm van cohabitatie. Kortom, een formele kerkelijke upgrading van de homoseksuele relatie tot de rang van huwelijk, is niet aanbevelenswaardig. Om het enigszins provocerend te zeggen: de erkenning van het homohuwelijk als kerkelijk huwelijk lijkt op het eerste gezicht een stap vooruit (aanvaarding van homoseksualiteit), maar is tegelijk een stap achteruit (bevestiging van het monopolie van het huwelijk met betrekking tot seksualiteit). De erkenning van het homohuwelijk bevestigt de polariserende tweedeling tussen regelmatige en onregelmatige situaties, die de Antwerpse bisschop Johan Bonny in een veelbesproken brief die hij vorig jaar naar aanleiding van de gezinssynode schreef, reeds betreurde. Read More
 • Volzin zoekt stagiair (v/m)

  Zoek je graag de diepte op? Hou je van taal, schrijf je met stijl? Ben je gemotiveerd en werklustig?  Dan heeft Volzin een interessante stageplek voor je. Bij Volzin, magazine voor religie en samenleving, doe je ervaring op binnen een kleine redactie, waardoor je veel zelfstandigheid hebt. Die zelfstandigheid gebruik je om bij te dragen aan het magazine dat eens per maand uitkomt. Deze website is ook jouw terrein, niet alleen als etalage van het magazine maar ook als ruimte voor je eigen on-line bijdragen. Naast een leerzame ervaring en uiteraard een stagevergoeding, biedt Volzin je de kans om te ontdekken hoe het is om binnen het constant veranderende domein van religie, zingeving en spiritualiteit als journalist te werk te gaan. Dit kan je enorm helpen om te ontdekken wat je als journalist wilt, daarnaast levert het je een mooie referentie op. Kortom, dit is wat Volzin je kan bieden: • een interessante stage binnen een kleine redactie (in Barneveld);• journalistiek uitdagend werk in een constant veranderend domein;• een intensieve kennismaking met alle aspecten van het maken van een blad• een podium voor jouw mooie verhaal of interview in ons magazine;• alle vrijheid om Volzin ook online te laten meetellen;• een mooie referentie;• en uiteraard een redelijke stagevergoeding. Hiervoor zoeken wij naar iemand die: • een opleiding op hbo- of wo-niveau doet;• minstens drie maanden voltijds stage loopt;• affiniteit heeft met religie, zingeving, spiritualiteit én journalistiek • opleidingsrichting is in principe journalistiek, maar een religie-/theologiestudie mag ook;• ervaring heeft met webredactie (werken met een CMS en social media slim inzetten);• een professionele houding heeft (als collega en als schrijvende journalist).Is je nieuwsgierigheid veranderd in puur enthousiasme? Stuur dan uiterlijk 1 oktober je cv en een motivatie naar redacteur Jan van Hooydonk:  \n Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Heb je nog een vraag? Ook dan kun je mailen. Bellen mag natuurlijk ook:  0342-494292, bgg 06-47662000. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Doorzoek de website

opinieprijs banner

Social media

FacebookTwitterLinkedIn

Agenda