FacebookTwitterLinkedIn
  • VOLZIN 2018: NUMMER 3

    VOLZIN 2018: NUMMER 3

    Volzin-special over armoede in Nederland:  'Mensen zijn hier mensen, geen nummertjes' Hoe ziet armoede
    28 February 2018 - Lees meer

Volzin-schrijfwedstrijd 2017

Thema

Het thema van de Volzin-schrijfwedstrijd is ontleend aan het Evangelie van Johannes (8,33). Deze zin drukt een kernovertuiging van het christendom uit, waarbij ‘de waarheid’ in dit evangelie wel verstaan zal moeten worden als ‘Christus’. Maar geloven christenen anno 2017 dit nog wel? Veel seculieren – maar ook veel christenen die niet meer zo stevig in hun schoenen staan dan wel ‘door de Verlichting zijn heengegaan’ – zal deze zin een gruwel zijn: zij zien een nauwe samenhang tussen het koesteren van een (exclusieve) waarheid en (religieuze) intolerantie. Prikkelende vraag: hebben deze critici geen gelijk? Kun je tegelijk 100% gelovige en 100% democraat zijn?

Er is trouwens nog een probleem met de gedachte dat mensen de Waarheid zouden kennen. De Bijbel wees er al op en de latere mystieke traditie in jodendom, christendom en islam herhaalt het: God is nooit geheel kenbaar. Vandaar ook het bijbelse beeldverbod. In onze tijd beklemtoont de postmoderne filosofie dat het menselijke kennen onvolledig is en onvolkomen is. Maar verliest de waarheid – hoe bescheiden wellicht op opgevat – daarmee ook haar bevrijdend kracht?

Naast een maatschappelijke en religieuze kant zit er ook een persoonlijke component aan het inzicht dat ‘de waarheid ons zal bevrijden’. Dokters willen tegenover hun patiënten geen mooi weer spelen en menen dat het beter is de patiënt ‘de waarheid’ over zijn of haar ziekte te vertellen. Ook psychotherapie is erop gericht dat de cliënt ‘de waarheid’ omtrent het eigen leven onder ogen ziet. In de acceptatie van de werkelijkheid ligt je redding, heet het. Maar dat kan natuurlijk wél pijnlijk zijn: want de waarheid accepteren zal ook inhouden dat je de mislukkingen in je leven moet accepteren. De opdracht voor de Volzin-schrijfwedstrijd 2017 luidt: schrijf een pakkend essay over ‘de waarheid die ons bevrijdt’.

De inzendingstermijn van de Volzin-schrijfwedstrijd is inmiddels verstreken: de jury is aan de slag gegaan met alle 112 inzendingen. 

De deelnemers ontvangen uiterlijk 1 december bericht. De winnende essays zullen verschijnen in het januari nummer van Volzin.

Heeft u interesse in schrijfwedstrijden? Kijk dan op:www.schrijvenonline.org en www.schrijverspunt.nl

 

Doorzoek de website

Agenda