FacebookTwitterLinkedIn

Laatste nieuws

 • 1
 • Lege handen en een lege lucht

 • ‘De strijd onder gelovigen heeft mij gevormd’

 • De bijbel is nog steeds een boek in wording

 • #MeToo

 • ’Jongeren zijn niet van God los’

 • Kleine verzetsdaad van zwarte vrouw had grote gevolgen

 • ‘Ik wil weer nieuwe energie in de tent’

 • ‘Er is geen kunst zonder pijn’

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

E-mail Print

Volzin

Evenement 

Titel:
Eckhartlezing 2017
Wanneer:
19.05.2017 20.00 uur - 22.00 uur
Locatie:
Dominicuskerk - Nijmegen
Categorie:
Wat is er te doen?

Beschrijving

In samenwerking met de Effata-parochiegemeenschap organiseert het Albertinumgenootschap op 18 mei 2017 om 20.00 uur in de Dominicuskerk (Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen) de jaarlijkse Eckhart-lezing.
Ditmaal zal Dr. Gerrit Steunebrink spreken over Mystiek en de dialoog van de religies.
Mystiek, en daarmee spiritualiteit in brede zin, komt in alle religies voor en lijkt ze te verbinden in een besef van een alle grenzen overschrijdende transcendente werkelijk¬heid. Is de mystiek vanwege deze grensoverschrijding dan niet bij uitstek het geschikte voertuig voor de dialoog tussen de religies? Toch geeft de mystiek zowel tussen de religies als binnen de religies zelf weer aanleiding tot vragen en discussie.
Bijvoorbeeld tot de vraag hoe de mystiek zich verhoudt tot het geloof in een persoonlijke God, tot pantheïsme of zelfs tot atheïsme. De mystiek is ook altijd ingebed in een voor de verschillende religies uiteenlopende sociale en politieke context.
Dit alles geeft al aan dat de dialoog tussen de religies op meerdere niveaus gevoerd moet worden. Zo kan deze dialoog geplaatst worden op het niveau van de vanuit de verschillende religies ontwik-kelde theologie. Ze kan ook beschouwd worden vanuit door verschillende religies opgezette, gemeenschappelijke sociale projecten. Of ze kan een rol spelen binnen het alledaagse samenleven van mensen met een verschillende religieuze achtergrond. Het specifieke van de mystiek ligt voor de spreker in de doordringing van de beleving van transcendentie tot in de poriën van de emotie en de ervaring. Hierin blijkt niet alleen het grensoverschrijdende karakter van transcendentie, maar ook van de menselijke persoon. Is dat niet een basis voor een dialoog op alle fronten?
Dr. Gerrit Steunebrink is oud-docent godsdienst- en cultuurfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Datum: 18 mei 2017.
Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
Entree 10 euro.
Informatie: 024-3581963 (Fons Fisscher) en 024-3228285 (Ans Metz).
www.albertinumgenootschap.nl

Locatie

Locatie:
Dominicuskerk
Straat:
Prof. Molkenboerstraat 5
Plaats:
Nijmegen

Doorzoek de website

Volzin Schrijfwedstrijd 2017

volzin schrijfwedstrijd

Dank aan allen voor uw inzendingen! Er zijn 112 essays ingezonden waar de jury zich momenteel over buigt. De deelnemers ontvangen uiterlijk 1 december bericht over de uitslag. De winnende essays zullen verschijnen in het eerste Volzin-nummer van 2018.