Laatste nieuws

 • 1
 • Muziek maakt het dode woord levend

  Luther is niet alleen kerkhervormer maar ook van groot belang voor de wereld van de muziek. Duitse muziek van de zestiende tot de achttiende eeuw, met als belangrijke vertegenwoordigers Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach en zovele anderen, kwam voort uit de positieve, gulle houding die Luther ten opzichte van muziek aannam. Muziek is voor hem een van Gods grootste geschenken aan de mensheid. Vergeleken met andere reformatoren als Calvijn en Zwingli waardeert Maarten Luther muziek opmerkelijk positief. Muziek krijgt van hem in kerk en eredienst een royale plaats. Hij is in muzikaal opzicht een kundig man die zijn waardering uitsprak voor de muziek van componist Josquin des Prés en zelf een kort motet componeert. Centraal staat bij hem de gedachte dat muziek een scheppingsgave van God is en daarom in principe goed. Zij is van de aanvang van de wereld af tegelijk met alle andere creaturen geschapen, is niet door mensen uitgevonden. Luther stelt haar voor als een abstracte persoon: Vrouwe Muziek. De duivel verjagen Alleen al het feit dat de muziek een van de grootste geschenken Gods aan de mensheid is, verplicht volgens Luther de kerk om deze tot haar recht te laten komen. Muziek heeft, verbonden als ze is met de natuurlijke, goddelijke orde, een ordenende en helende kracht. Daarin is zij verwant aan exorcisme: zij verjaagt de duivel en de Trauergeister en schept vrolijkheid, zoals het evangelie dat ook doet. Om die reden bekleedt de muziek volgens Luther ‘de eerste plaats na de theologie’. Hoewel muziek als zodanig als ‘goed’ beschouwd mag worden, brengt Luther wel een hiërarchie aan  in de verschillende muzikale niveaus, van de meest elementaire vormen van klank via de zang tot aan de zogeheten kunstmuziek. Deze musica artificialis, de hoogste vorm van muziek, is volgens Luther in haar polyfone rijkdom een beeld van de niet te bevatten wijsheid Gods en in het samengaan van de verschillende stemmen beeld van een hemelse dans. Vanwege de positieve kwaliteiten van muziek als scheppingsgave krijgt muziek bij Luther een prominente plaats in de kerk. Voor de angst van bijvoorbeeld Augustinus dat de muziek het woord zou kunnen overvleugelen (een angst die gedeeld werd door Calvijn) heeft Luther geen begrip. Zijn beeld van de werking van de muziek is zo positief dat het misbruik ervan – een mogelijkheid die hij erkent  –  daar niet tegen opweegt. Opvallend is dat de muziek op zich deze rol al kan vervullen, dus zonder eigenlijke binding aan het woord Gods. Luther maakte dan ook geen scherpe scheiding tussen muziek die wel of niet in directe zin in dienst van het evangelie staat: muziek op zich staat ongemerkt altijd al in dienst van het evangelie. Omdat de musica artificialis de hoogste vorm van muziek is en voor God alleen het beste goed genoeg kan zijn, is deze muziek idealiter het meest geschikt voor de kerk. Wel is deze muziek veeleisend voor de uitvoerders. Zij kan daarom alleen worden uitgevoerd door een gespecialiseerd en muzikaal getalenteerd deel van de gemeente. Naast de gemeentezang, waaraan elke gelovige geacht wordt deel te nemen,  is daarom het bestaan van een kerkkoor noodzakelijk. Levende stem Hoewel zij als scheppingsgave op zichzelf al een positieve waarde heeft, krijgt muziek volgens Luther in combinatie met het Woord Gods haar uiteindelijke bestemming. Daarmee betreden we het terrein van de kerkmuziek. Deze bestemming krijgt gestalte in de lofprijzing, het zingen als onmisbaar antwoord van de gemeente op het evangelie, kenteken en proefsteen van het geloof. Luther wil de continuïteit van de ware apostolische kerk herstellen, waarin de gemeente een plaats krijgt als partner in de liturgie. Dat streven betekent dat dat de gemeentezang, in de vorm van het strofische lied, een belangrijke plaats krijgt in de eredienst. De melodieën daarvan zijn in Luthers tijd nog al een vereenvoudigde versies van het gregoriaans. Daarnaast heeft muziek in de kerk een verkondigende waarde naast het gepredikte Woord en het zichtbare Woord van het sacrament. Behalve door de prediking kan het Woord ook door muziek – als viva vox evangelii, levende stem van het evangelie – tot klinken worden gebracht. Luther past zijn vaak gehanteerde tegenstelling van de wet en het evangelie – ‘wet’ staat voor: de strenge en oordelende kant van de bijbelse boodschap, ‘evangelie’ voor  de genadige en bevrijdende kant daarvan – ook toe op de relatie tussen woord en muziek. Zonder de Heilige Geest is het woord niet evangelie, alleen maar kille wet. De Geest gebruikt muziek als middel om het op zich dode woord levend te maken. De verkondigende waarde van muziek heeft daarbij ook een missionaire functie: de muziek kan de tekst kracht bijzetten en zo sterker in hoofd en harten van de luisteraar laten werken. Nieuw in vergelijking met de kerkmuzikale situatie van de kerk in eerdere tijden is bij Luther het gebruik van de volkstaal. Dat bevordert de communicatie met de luisteraar. Lees meer
 • Opgeven is leven

  Het belangrijkste dat je leert op het moment dat je de arbeidsmarkt opstruikelt, is wat wel en niet op het CV mag staan. Uiteraard moet je op je levensvel vernoemen dat je pragmatisch, spontaan en sociaal bent en natuurlijk moet je weglaten dat je van rust, regelmaat en makkelijke oplossingen houdt. Het beste is om goed te laten doorschemeren dat jij een mensenmens met een yes-gevoel bent. Dat je dol bent op green-eco-happiness-environments. Dat je ook buiten de comfortzone een sky-is-the-limit-visie hebt. Dat je nooit, maar dan ook nooit zult opgeven. Mocht ik ooit verantwoordelijke zijn in een sollicitatieprocedure, verscheur ik alle CV’s van sollicitanten die het bedrijf een boost willen geven, geen 9-tot-5-mentaliteit hebben en ‘er helemaal voor willen gaan’. Mensen die zich met ziel en zaligheid willen uitleveren aan een bedrijf zijn namelijk uiterst verdacht, vaak onbetrouwbaar en missen overduidelijk alles wat nodig is om eens lekker op te geven. En dat terwijl het soms nodig is om de tafel omver te werpen, de touwen te laten vieren, weg te lopen uit het geroezemoes met een ‘we-zien-wel’-gevoel. Opgeven is, door de afkeurende blik van werkend Nederland, een zeldzame deugd. Dat is erg jammer. Hij die opgeeft laat zien immers zien dat hij zijn prioriteiten op orde heeft. Kennelijk is er iets belangrijkers te doen en moet het voorgaande wijken voor het huidige. Mijn vrouw is zwanger van haar tweede kind, ik hang mijn aktetas aan de wilgen. De ijskap smelt, ik verkoop alles en verhuis nog voor de zomer naar de Noordpool om daar eens rond te lopen. De Chileense wijn is sinds maanden weer eens in de aanbieding, ik stop met stoppen met drinken. Gods zoon, een hogere autoriteit dan de bedrijfsleider, zei tegen zijn leerlingen dat ze dat vissen wel een andere dag konden doen. ‘Kap ermee’, moet Hij hebben gedacht ‘laat je hengel vallen, vergeet het werk en, in Godsnaam, volg mij’. Doorgaan is maar een pijnlijk bestaan, in het opgeven daarvan vindt men leven. Wij als blind hardwerkend volk zouden de woorden van Jezus moeten overdenken. En in gedachten discussiëren met de apostelen. Niet in de hoop dat Petrus feedback geeft en ons naar de hemel kan coachen, maar zodat wij, net zoals de leerlingen, kunnen bedenken: Heer, ik wil uw pad volgen. Waar kan ik me opgeven? David Roelofs is masterstudent Nederlandse Literatuur en Cultuur aan de Universiteit Utrecht en stagiair bij Volzin. Lees meer
 • Vertegenwoordigster van de andere Amerikaanse droom

  Het bijbelboek Ruth had geschreven kunnen zijn in het zuiden van de Verenigde Staten van de jaren vijftig: twee jonge weduwen kiezen voor migratie en volgen hun schoonmoeder Naomi naar haar thuisland, dat ze eerder door hongersnood gedreven heeft verlaten. Naomi protesteert: “Waarom zouden jullie meegaan? Heb ik dan nog zonen in mijn lijf die jullie mannen zouden kunnen worden?” Schoondochter Ruth gaat toch mee naar waar te eten is. De ander, Orpah, blijft achter. Millennia-oude verhalen, maar dagelijkse dilemma’s voor zwarte vrouwen, toen Orpah Winfrey in 1954 in de staat Mississippi werd geboren. Haar mooie naam konden mensen niet uitspreken; het werd Oprah. Geen vader. Veel vaders. Er volgde een jeugd van verhuizingen over het hele land, vol mishandeling en misbruik. Oprah werd zwanger op haar 14de, haar kind overleed spoedig. Nooit meer kinderen, schijnt ze vanaf toen te hebben bedacht. Een groter contrast met de Oprah Winfrey van nu, ruim een halve eeuw later, is niet denkbaar. Bij de Democratische voorverkiezingen van 2007 leverde haar steun aan Barack Obama hem alleen al tussen de half en anderhalf miljoen extra stemmen op. Het Oprah effect: zet zij zich in voor een bepaald product (boek, voedsel, verkiezingscampagne), dan beïnvloedt dat een miljoenenpubliek. Een wetsvoorstel om kindermisbruik terug te dringen heette begin jaren ’90 de Oprah Bill. In 2002 opende een groot christelijk tijdschrift in Amerika met de Church of O, over Oprah als toonaangevend spiritueel leider. En een jaar later grepen Bush en Powell persoonlijk met een persconferentie in toen Oprah zich hardop uitsprak tegen militaire inmenging van de VS in Irak. Ze is miljardaire en kan niet veel meer fout doen. Haar invloed is enorm, ze zou een geduchte presidentskandidate zijn. Wie weet… What happened met het ongelukkige zwarte meisje uit Mississippi? De ultieme belichaming van de Amerikaanse droom: als je maar wilt, kun je ongeacht je afkomst alles bereiken? Ja, misschien: Oprah heeft alles vooral zelf tot stand gebracht, vanaf het moment dat ze programma’s ging presenteren. Ja, misschien: omdat ze voor veel zwarte Amerikanen, niet alleen vrouwen, een rolmodel is geworden. Zij is de vrouw die van emo-tv big business heeft gemaakt, nagebootst in de hele wereld. Maar misschien ook niet: Oprah Winfrey heeft niet de gemakkelijkste weg gekozen om zich te profileren. Ze is belangrijk geweest voor de emancipatie van zwarten, van vrouwen, van homoseksuelen en transgenders, van mensen met overgewicht, van misbruikte vrouwen en andere mishandelde mensen. Als ze al een droom heeft verwerkelijkt, is het toch vooral de droom van het ‘andere Amerika’ en ze heeft zichzelf niet vanzelfsprekend vereenzelvigd met gelikt Amerikaans patriottisme met een zwaar christelijk sausje. Er is een sleutelmoment in Oprah’s loopbaan. In Steven Spielbergs film The Color Purple uit 1985, naar het boek van Alice Walker, speelt ze – een jaar voordat ze haar landelijke tv-show startte – naast Whoopi Goldberg de op haar lijf geschreven rol van de door misbruik geteisterde jonge, gezette zwarte vrouw Sofia, die haar zinnen heeft gezet op ene Harpo en tegen de waarschuwingen van iedereen met hem trouwt als ze van hem zwanger is. De film vol cottonfields had zich zomaar kunnen afspelen in de oogsttijd in het bijbelse Juda. Harpo is de omkering van Oprah’s voornaam en werd later de naam voor haar commerciële ondernemingen: Harpo Productions. Toeval? Deze vrouw heeft velen heeft geïnspireerd door haar levensverhaal, door de omkering die zij zelf voltrok en die zij anderen heeft leren voltrekken. Ze heeft laten zien dat de Amerikaanse droom voor de meerderheid van de bevolking niet bestaat. En dat toeval – iets wat je toevalt, noem het: genade – toch een ommekeer kan bewerkstelligen. Toch: als je haar website bezoekt, oprah.com, spat het Amerikaanse glazuur van je desktop. Wij – sommigen onder ons – kunnen daar in West-Europa slecht tegen en hebben de neiging deze vrouw erom te beknorren. Zo gelikt, zo commercieel, zo feelgood. Wanneer de Amerikanen op 8 november naar de stembus gaan, zal weer duidelijk worden dat je in dit door en door christelijke land alleen maar hogerop komt door vrienden met de Mammon te worden. In de rubriek Grensverleggers portretteert Willem van der Meiden mensen die grenzen verlegden, overschreden of ophieven en zo de samenleving betekenisvol vernieuwden. Lees meer
 • Leven en geloven zoals struisvogels

  In Egypte, hun land van herkomst, worden de koptische christenen onderdrukt. Hier in Nederland vormen de kopten een goed geïntegreerde gemeenschap en bloeit hun kerkelijke leven. “We willen graag dat mensen zelf nadenken over waarom ze geloven.” Het is rustig bij de kathedraal van de Heilige Maagd Maria. Zeker voor een zondagochtend waarop normaal drie vieringen plaatsvinden. De twee gebouwen zijn omringd door braakliggend terrein waar werkzaamheden plaatsvinden, wat de kerk een bruuske uitstraling geeft. Een dik slot houdt de ijzeren poorten voor de hoofdingang op slot. Veel van de paar duizend leden van de koptische gemeenschap rondom Amsterdam zijn nog met vakantie. Daarom zijn er vandaag maar twee diensten.Vroeg in de ochtend zijn er niet meer dan twintig mannen en vrouwen aanwezig. Arabische en Koptische teksten galmen afwisselend door de ruimte die tevens geldt als kantine. De geur van wierook vult alle vertrekken. “Het zal nu redelijk rustig zijn”, zegt Antonius Abdalla (27). De blik van de jonge geneeskundestudent glijdt door de ruimte. “Normaal komen er honderden mensen af op onze diensten.” De kerk kent drie gebedsruimten. Naast de grote Heilige Maagd Maria en de kleine Heilige Mina is er de Heilige Abu Safeen in het gebouw tegenover. “Daar geef ik de jongeren les tijdens de zondagsschool. De lessen worden voornamelijk in het Nederlands gehouden.”Antonius wijst naar het altaar, half zichtbaar achter een rood fluwelen gordijn met een gouden rand. “Dat is het heilige der heiligen. De kerk werd na de aankoop gedurende een aantal jaar verbouwd. Alle altaren moesten bijvoorbeeld volgens de traditie richting het oosten worden geplaatst.” Het donkerhouten voetstuk staat midden achter het gordijn, ervoor een uit hout gesneden iconostase. ‘Treedt zijn poorten in met danklied’ staat met sierlijke letters boven de opening. Struisvogelveren Een brede trap leidt naar de grote kerk op de eerste verdieping: de Heilige Maagd Maria. Diakens in witte gewaden zijn druk in de weer met de voorbereidingen van de dienst. Aan beide kanten van het altaar hangen beamerschermen. De heilige teksten verschijnen er in het Nederlands, Koptisch en Arabisch op. Aan het begin van de viering zijn er nauwelijks tien mensen aanwezig. Mannen zitten in de twee rijen links, vrouwen rechts. Op de verhoging voor het altaar staan een stuk of tien diakens die in afwisseling de liturgische gezangen voor de microfoon uitvoeren. Priester Yosab Thabet staat met zijn gezicht naar het kerkvolk achter zijn lessenaar.“De koptische kunst heeft in de loop der jaren anders ontwikkeld dan in de christelijke kerken in het Westen.” Antonius kijkt bewonderend naar de iconen. “Koptische schilderingen zijn meer verhalend dan natuurgetrouw.” Hij wijst naar een afbeelding van de Maagd Maria “Kijk, ze heeft een kleine mond. Dit is zo omdat ze in haar leven veel erge dingen heeft meegemaakt, maar hier niet veel over sprak. Haar handen zijn verhoudingsgewijs dan weer groot, want ze heeft veel verricht.” Ook hebben de geschilderde heiligen geen schaduw achter zich. “Het licht komt uit hen zelf”, legt Antonius uit. “Zij hebben de kennis en het licht gezien.” Op verschillende plekken voor de iconostase hangen struisvogeleieren in netten van kralen. “Ook dit is symbolisch bedoeld. Struisvogels leggen hun eieren, begraven ze vervolgens niet en vergeten vaak waar ze de eieren hebben gelegd. Ze staan symbool voor hoop; struisvogels komen toch tot leven in een situatie waarin eigenlijk geen leven mogelijk is.” Lees meer
 • NIEUWE VOLZIN-SPECIAL: 'DE DOOD, VRIEND OF VIJAND?'

  “Uiteindelijk, dat weet iedereen, heeft men de dood te aanvaarden. Niemand krijgt dispensatie. Maar dat wil nog niet zeggen we dat ook werkelijk doen. Onze eigen dood niet, en die van een geliefde evenmin.” Dat schrijft dichteres en publiciste Marjoleine de Vos in de nieuwe special van Volzin. Is de dood een vriend of een vijand? Die vraag staat centraal in deze special. De special komt uit in de maand waarin alom de doden herdacht worden. Katholieken bezoeken vanouds op 2 november, Allerzielen, de graven van hun dierbaren. Protestanten gedenken de doden op  Eeuwigheidszondag. Op veel plaatsen in Nederland vinden, in toenemend aantal, ook alternatieve en seculiere Allerzielenbijeenkomsten plaats. De dood kent vele gestalten. Psychiater Jan Mokkenstorm ijvert als directeur van 113Online voor ‘een land met nul procent zelfmoord’. “Ik ben voor een goed bestaan en een goed einde daaraan”, zegt hij. De medewerkers van het hospice Bethlehem  in Nijmegen zeggen het hem na. Familiebegeleidster Willeke Walter ervaart geen groot verschil tussen haar eerdere werk op de verlosafdeling en haar werk nu. “In allebei de gevallen zie je mensen zoals ze zijn.” Is dat dan toch mogelijk: het hospice als kraamkamer van nieuw leven? Ook het  Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover gaat in ieder geval minstens zoveel over het leven als over de dood. Geen leven zonder dood. Maar ook dit lijkt waar te zijn: Zonder dood geen leven. De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 28 oktober 2016. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen. Lees meer
 • 'Bankmanagers verkopen hun ziel aan de duivel'

  Hoogmoed, hebzucht, wellust, afgunst, gulzigheid, drift en traagheid: vanouds staan deze karaktereigenschappen en het bijbehorende gedrag binnen de christelijke traditie bekend als de zeven menselijke hoofdzonden. Willem van der Meiden gaat in gesprek met evenzovele ervaringsdeskundigen. Aflevering 1: Jaap van der Vinne over hebzucht en de bankenwereld. "Je wordt onderdeel van het systeem." “De aarde kan voorzien in onze behoeften, maar niet in onze hebzucht.” Zijn hele werkende leven was Jaap van der Vinne (60) bankier. Hij bekleedde functies, doorgaans in het middle management, bij drie grote Nederlandse banken. Tot februari van dit jaar. Hij werkte als zzp’er voor de Rabobank en werd naar huis gestuurd. “Ik liep kennelijk niet in het gareel. Ik was vermoedelijk te autonoom. Ik kon meteen mijn spullen pakken, moest ter plekke sleutels en pasjes inleveren en werd naar de deur begeleid. Exit. Dat is op dat moment een vernederende ervaring. Maar het heeft me wel geholpen om andere wegen in te slaan.” Jaap van der Vinne formuleert zorgvuldig, is bedachtzaam en to the point. Ik praat met hem over hebzucht, want daar heeft hij ervaring mee. Hoe kwam u in de bankwereld terecht? “Ik stopte met studeren en moest geld gaan verdienen. De bankwereld trok me wel, met mijn economische achtergrond. In mijn studentenhuis vonden ze dat maar niets. Winst maken was fout. Maar bankieren is in principe dienstbaarheid. Je beheert geld van anderen en zorgt dat er iets mee gedaan wordt. Dat je een zaak, een boerderij, een strandtent draaiende kunt houden, mensen aan het werk kunt houden, meewerkt aan duurzaamheid. De bankwereld is gericht op groei en op resultaat. Er is niets mis met groei en resultaat en zo’n instelling past bij me. Toen ik solliciteerde, groeiden de Nederlandse banken explosief. Er was plaats voor me. ‘U bent voor ons een investering van een ton per jaar’, zeiden ze in dat gesprek. ‘Dan moet u er wel voor zorgen dat u die ton voor ons terugverdient.’ Met zo’n houding heb ik ook geen problemen. Ik heb in die jaren veel geleerd. Ze vonden me een beetje rechtlijnig, weinig flexibel en hebben me in korte tijd op tientallen plekken laten werken. Dat heeft geholpen. Ik was wel anders dan mijn meeste collega’s, die als student waren gerekruteerd uit het Gooi, Wassenaar, Aerdenhout: gaatjesschoenen, witte overhemdboorden, erg uniform allemaal. Academici, corpsleden, jasje dasje. Aan die uiterlijkheden heb ik me altijd wel geconformeerd, maar aan mijn principes ben ik wel trouw gebleven. Maar toch, wat voor iedereen geldt, gold ook voor mij: de continuïteit van je baan staat voorop, je leven, je gezin zijn eigenlijk ondergeschikt aan de doelstelling van de organisatie. Die sfeer is uniformerend en besmettelijk. Van studentenkamer naar eigen huis met tuin, van fiets naar auto, van cd naar dvd: dat deed ik zelf ook en dat is heel gewoon. Maar deze mensen wilden vaak veel meer. Dat is hebzucht: niet tevreden zijn met ‘gewone’ groei, maar meer willen. Dat werkt verslavend. Er is iets in jezelf waar je niet tevreden mee bent en dat koop je af met hebzucht. Op allerlei gebied: kleren, alcohol, drugs, geld, maar ook macht, zeggenschap, expansie.” U heeft de tijd van de grote fusies van nabij meegemaakt. Wat betekende dat voor de werksfeer en voor u persoonlijk? “Toen ik begon, was er nog wel een koek te verdelen van de Nederlandse zakelijke markt, maar eind jaren tachtig was die koek op. Het werd tussen de banken een ordinair gevecht om het marktaandeel. De koek was op, dus gingen ze over de grenzen kijken. ABN/AMRO moest een global player worden, vond topman Rijkman Groenink. Het ging om de shareholders value. Dat betekende: snijden, bezuinigen en het opschroeven van ambities. Opties was het toverwoord. Iedereen in de bank, van hoog tot laag, werd mede betaald in opties, waarvan de hoogte afhankelijk was van het bedrijfsresultaat. Iedereen deed mee, ik ook bij ING. Er werd berekend dat je een minimum aantal klantcontacten, zeg: 25, per week moest hebben: zoveel kredieten, zoveel verzekeringen, zoveel betaalsystemen. Lukte je dat niet, dan was je al snel een ‘bespreekgeval’. En dat betekende automatisch dat je twee jaar later op een exitlijst stond. Wat Joris Luyendijk schrijft over de Londense City in Dit kan niet waar zijn speelde ook bij de Nederlandse banken. Bij elke bank is altijd tien procent van de werknemers onkruid. Die moeten eruit, omdat je steeds weer nieuwe mensen moet aantrekken. Dat legt een zware druk op mensen, die toch al tegen elkaar opbieden met hun tweede huis, hun derde vakantie en dus steeds zwaardere lasten hebben. Nog harder werken dus, nooit een bespreekgeval worden. Nog meer je best doen om jezelf te verkopen. Ik herinner me nog dat er een telefoontje binnenkwam: ‘Ik heb hier iemand van 10 miljoen, wie kan dat doen?’ En dan werd erom gevochten wie het telefoontje zou aannemen. Of andersom: ‘Kun je deze hypotheek van me overnemen?’ ‘Waarom zou ik jou helpen? Dat kost mij tijd.’ Het systeem stimuleert hebzucht. Een mooie leaseauto, een groot huis in een sjiek dorp, je kinderen op hockey en in merkkleding. Mensen worden copycats, er heerst een apenrotscultuur. Zo worden managers ook geselecteerd, op hun ego, ambitie, resultaatgerichtheid. Er zijn managers die hun ziel allang hebben verkocht aan de duivel. Ze gaan over lijken en ze worden daarvoor op handen gedragen.” Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Doorzoek de website

volzin schrijfwedstrijd

'Geloven is een lovestory'


geloven anno nu

‘GELOVEN IS EEN LOVESTORY’

12 gesprekken over  geloven anno nu 
hier te downloaden

Social media

FacebookTwitterLinkedIn

Agenda