Laatste nieuws

 • 1
 • 'Lieven Heer, ik vuul 't nie meer'

  Zanger Gerard van Maasakkers wordt wel de vertolker van de Brabantse ziel genoemd. Hij begon zijn muzikale carrière als dirigent van een jongerenkerkkoor. “Aan de kerk heb ik veel te danken”, zegt hij. “Het gevoel voor symboliek en theater, voor mystiek en rituelen.” Het ‘grondpersoneel’ van de kerk ging hem echter steeds meer tegenstaan. Een band met ‘Onze Lieve Heer’ voelt hij niet meer. “Maar ik geloof in mensen.” ‘Een lied moet mezelf zo bij de kladden grijpen, dat ik het af móet maken. Ik ben zelf de eerste luisteraar. Pas als het klaar is, ga ik ermee naar anderen.” Gerard van Maasakkers (66) heeft deze avond in het Parktheater in Eindhoven de voorpremière van de voorstelling Maar liefje, nu heb je geen voetjes, waarin hij samen met zijn levenspartner Frank Cools Nederlandse en Vlaamse liedjes ten gehore brengt. “We beleven veel lol aan het samen zingen, met name tweestemmig. Bovendien klonk het tot onze verrassing zo mooi dat we er iets mee wilden doen. Vorig jaar hebben we dat op de Gentse Feesten uitgeprobeerd, deze voorstelling is daar uit voortgekomen.” Naast vertrouwde nummers van hemzelf zingen ze liedjes van onder meer Ramses Shaffy en Willem Vermandere. “Ik heb altijd veel voeling gehad met Vlaamse muziek. Ik luisterde meer naar de Belgische radio dan naar de Nederlandse.” Bleu manneke Van Maasakkers groeide op in het Noord-Brabantse dorp Nuenen, als oudste zoon van een middenstandsgezin. “Als ik vroeger in de schouwburg van Eindhoven kwam, dacht ik: ik zou wel eens op dat podium willen staan. Inmiddels heb ik hier al heel wat keren opgetreden.” De plaatselijke fanfare, waarin zijn vader speelde, en het kerkkoor brachten hem in aanraking met muziek. “Binnen die marges moest je het als dorpeling in de jaren vijftig, zestig zoeken. Of je moest het dorp ontvluchten en naar de stad gaan. Ik was toen een bleu manneke, dat nog niet zoveel durfde. Voor een popbandje was ik niet ruig genoeg. Maar het jongerenkoor in de kerk dirigeren, dat kon ik wel. Eigenlijk deed je dan precies hetzelfde: muzikanten erbij zoeken en samen muziek maken.” De start van zijn zangcarrière liet nog even op zich wachten. Kiezen voor een beroep als artiest lag in zijn milieu immers niet voor de hand. “De verwachting van mijn ouders was dat ik priester werd, óf dat ik mijn vader, die een hoveniersbedrijf had, zou opvolgen. Na een jaar op het seminarie in Vught bleek het priesterschap niks voor mij. Mijn vader opvolgen heb ik gelukkig ook niet hoeven doen. Ik vond hoveniersvak wel interessant, maar een eigen zaak leiden trok me niet aan.” Geen nostalgie Van Maasakkers zong eerst in het Nederlands en Engels. In zijn studententijd ontdekte hij wat later zijn handelsmerk zou worden: liedjes vertolken in het Brabants dialect. “Samen met een medestudent moest ik in het Nuenens Broek bomen inventariseren. We waren wat aan het flauwekullen en in één keer begonnen we te zingen. Dat werd mijn eerste liedje Hee gaode mee. Zingen in het Brabants paste heel goed bij mij, en het publiek vond het prachtig. Bijkomend voordeel was dat ik me ermee onderscheidde.” Van zijn eerste elpee Komt er mer in (1978) werden in korte tijd 15.000 exemplaren verkocht, waarna verschillende platen volgden. Na een jaar of tien wilde hij wel eens weg uit dat hoekje van folk en dialect. “Het werd vaak geassocieerd met nostalgie, wat ik zelf helemaal niet zo voelde.” Een uitstapje naar het Nederlands, waarmee hij een breder publiek hoopte te bereiken, bleek niet de oplossing. “Ik kwam erachter dat ik dan teveel mijn best deed om anders over te komen. Als ik in het Nederlands over een bepaald onderwerp schrijf, wordt het een ander liedje dan wanneer ik het in het Brabants doe. Nederlands is een beetje hoekig, het Brabants is toch ronder.” Weer terug naar ‘de taal van thuis’ dus, maar wel met wat steviger muziek eronder. “Van die periode heb ik geleerd wat ik het liefste doe en het beste kan. Ik formeerde ook een band, met een meer popachtig geluid. De muziek was anders, terwijl ik toch mezelf bleef.” Met zijn Vaste Mannen bestormde hij niet alleen de Brabantse podia, maar wist ook menige theaterzaal boven de rivieren te vullen. De vertolker van de Brabantse ziel, zo wordt hij wel genoemd. “Dat zijn niet mijn woorden. Omdat ik in het dialect zing, is het nogal gauw ‘onze Gerard’. Er zijn mensen die er zelfs moeite mee hebben dat ik in Gent ben gaan wonen. Maar een Brabander blijf je natuurlijk toch. Ik vind Brabant ook wel een beetje ‘ons kent ons’, zeker op de dorpen: als ge d’r nie bijheurt, is het lastig om d’r bij te komen.” Gemeenschapszin Waar hij als Brabantse zestiger niet onderuit komt, is de invloed van de rooms-katholieke kerk. “In mijn jeugd was alles ervan doordesemd. Vroeger dacht ik altijd dat er op Goede Vrijdag om drie uur een wolk voor de zon zou komen. Het zat heel diep. Ik heb er ook veel aan te danken: het gevoel voor symboliek en theater, voor mystiek en rituelen.” Toch kwam het tot een breuk. Van Maasakkers schreef er in 2009 een liedje over, waarin hij zich niet tot het “grondpersoneel”, maar rechtstreeks tot Onze Lieve Heer wendt. hedde efkes, Lieven Heer ik kan ‘t oe mer beter zelf zeggen ‘t kumt eigenlijk hier op neer ‘t is lastig um uit te leggen ge waart haost familie van mijn en die laotte nie zo hendig vallen mer ‘t liep al ‘nen tijd op ‘n eind ik hoef nie te gaon, want ik was al weg onvermijdelijk en geleidelijk dus ‘t wordt tijd um ‘t hardop te zeggen; Lieven Heer, ik vuul ‘t nie meer (uit: Hedde efkes, Lieven Heer) Lees meer
 • Identiteit is een raar ding

  Afgezien van een periode van acht jaar van ‘aangename ballingschap’ in de noordelijke buurstad woon ik sinds 1972 onafgebroken in de plaats die zich ‘de oudste stad van Nederland’ noemt, Nijmegen dus. Ben ik daarmee ‘een echte Nijmegenaar’? Nee hoor, ik noem mezelf bij voorkeur ‘een Nijmegenaar van keuze, maar een Brabander van geboorte’. Mijn afkomst, mijn familie, mijn jeugdherinneringen, ze maken dat ik nogal altijd over een ‘Brabantse ziel’ beschik. De special in deze aflevering van Volzin heet Zin in Brabant. “Je speelt een thuiswedstrijd”, zei een collega me. Klopt helemaal! Met genoegen! De special Zin in Brabant exploreert het Brabantse religieuze landschap. Het is voor mij ook een exploratie van mijn eigen ziel. Verdenkt u me echter niet van chauvinistische bedoelingen. De ontwikkelingen die zich in Noord-Brabant voordoen, hebben weliswaar specifieke trekken, maar ze zijn natuurlijk geenszins uniek. Overal blijkt de eigen identiteit van provincies, streken en groepen van mensen aan verandering onderhevig te zijn. Maar hoe flexibel kan onze ziel zijn? Journalist Anton de Wit komt in zijn rondgang door de provincie tot een opmerkelijke en hoopgevende conclusie: in Noord-Brabant blijken traditionele vormen van katholicisme heel goed samen te kunnen gaan met andere religies en nieuwe spirituele bewegingen. Juist het ‘tolerante volkskatholicisme’ blijkt de humus te zijn waarop andere en nieuwe vormen van geloof en spiritualiteit welig kunnen tieren. Ik ben als zestiger niet meer dezelfde als ik toen tien was en toch ben ik voor mijn gevoel nog altijd dezelfde – met die ‘Brabantse ziel’ dus. Identiteit is dus een raar ding. Enerzijds is zij diep in onze persoonlijkheid verankerd, anderzijds toch ook weer vatbaar voor verandering. Wat voor de identiteit van de persoon geldt, geldt evenzeer voor de identiteit van groepen en sociale verbanden. Het is in sociaal opzicht onverstandig om mensen te dwingen hun identiteit op te geven – ze zullen zich alleen nog maar sterker vastklampen aan wie ze altijd al waren. Tegelijkertijd is het in sociaal opzicht gewenst om mensen te verleiden tot veranderingen. Die vaststelling is volop actueel nu wij overal in het land getuige zijn van vaak weinig verheffende discussies tussen voor- en tegenstanders van de opvang van vluchtelingen in hun lokale gemeenschap. Persoonlijke aanvallen, verwensingen en dreigementen van tegenstanders aan het adres van voorstanders vervullen mij met grote weerzin. Toch, laten de voorstanders de moeite doen om ons in de tegenstanders te verplaatsen. De angst van mensen aan de onderkant van de samenleving voor het verlies van werk of huis valt niet zomaar weg te poetsen. Ze heeft reële gronden. Hetzelfde geldt voor de angst om de eigen identiteit, het gevoel van vertrouwdheid met de eigen omgeving, te verliezen. Ook die angst is reëel. Niet forceren, wel uitnodigen, zou het beleid moeten zijn. Zijn discussiebijeenkomsten over potentiële opvang van vreemdelingen hiervoor wel een geschikt instrument? Beter lijkt het me te mikken op het bevorderen van de ontmoeting tussen gevestigden en nieuwkomers. Kleinschalige opvang verdient daarom de voorkeur boven grootschalige, omdat zij de ontmoeting bevordert. Ontmoeting met de ander maakt je niet alleen bewust van je eigen identiteit maar relativeert die ook. Zo blijft een mens, een samenleving, altijd dezelfde en toch ook steeds weer in verandering. Zoals Brabant dat in godsdienstig opzicht deed en doet. Lees meer
 • Nieuwe rituelen (3): Als je van man vrouw wordt

  Ict-specialist Miranda Koekkoek (48) vierde in november 2014 de afronding van haar transitie van man naar vrouw in de Utrechtse oecumenische gemeente EUG. In dezelfde viering kreeg ze samen met haar partner Marian Geurtsen (50), ritueelspecialist, een nieuwe zegen over hun vijftienjarige huwelijk. Deel 3 in de serie ‘Nieuwe rituelen’.“In mijn jeugd voelde ik me afgewezen door de kerk”, vertelt Miranda. “In de Bijbel las ik dat een man geen vrouwenkleren mag dragen; mijn ouders vonden homo zijn op het randje. In plaats van de kerk de rug toe te keren, heb ik mijn vrouwelijkheid weggestopt. Tijdens mijn studie ontdekte ik de studentengemeente, die opener voelde, zonder dat ik iets van mijn ware gevoelens liet zien. Als ik bad, vroeg ik me af: waarom moet ik zo zijn? Juist daarom wilde ik in de kerk iets met de afronding van mijn transitie doen. Het zou een erkenning zijn dat ik mag zijn wie ik ben, een openbare goedkeuring. Praktisch gezien had ik die goedkeuring al gekregen door mijn naam in mijn paspoort te veranderen, maar een zegen in de kerk was fundamenteler.”“Mijn insteek was: als we hier samen uitkomen, wil ik graag opnieuw ja zeggen tegen mijn huwelijk met Miranda”, vervolgt Marian. “Vijftien jaar eerder was ik getrouwd met een man met een andere naam. Voorafgaand aan de viering hebben we die naam in mijn ring laten veranderen. De pastores reageerden positief op onze verzoeken. Zij stelden voor om ons in een gewone zondagochtendviering te zegenen. Daarover moest ik wel even nadenken. Je deelt iets heel intiems en ik wist niet of iedereen er open voor zou staan.” Miranda: “Ik vond een reguliere viering juist fijn: daar gaat meer erkenning van uit. Ik had er vertrouwen in dat het geaccepteerd zou worden.”Samen met een van de pastores bereidden ze de viering voor. “Als theoloog en ritueeldeskundige kreeg ik alle ruimte bij de invulling van de rituelen”, aldus Marian. “Miranda’s nieuwe naam staat symbool voor haar nieuwe leven, dus daarom hebben we gekozen voor een naamgevingsritueel, dat vaak ook bij de doop gebruikt wordt. Miranda raakte het water in de doopvont aan als herinnering aan haar doop en de pastor nodigde haar uit de namen uit te spreken waarmee ze voortaan gekend wilde worden. Haar ouders stonden naast haar. Daarna legde de pastor haar de handen op. Later in de viering nodigde hij ons uit om elkaar opnieuw trouw te beloven in onze eigen woorden. We hielden elkaars handen vast. De pastor legde zijn hand daarop en zegende zo onze ringen opnieuw.” “De intensiteit van de viering is me het meest bijgebleven”, zegt Miranda. “Mijn verleden, heden en toekomst kwamen hierin samen; de cirkel was rond. De viering was rijk en geladen en de aanwezigheid van mijn ouders deed me heel goed.” Voor Marian kwam in de herbevestiging van de trouwbelofte alles bij elkaar. “Ik was geëmotioneerd en dat gold voor veel meer mensen in de kerk, een bijzondere mix van gemeenteleden, vrienden en familie. De vredeswens daarna vond ik ook mooi: daarmee verbreedden we onze persoonlijke ervaring naar de hele gemeenschap.” Lees meer
 • Nieuwe rituelen (2): Een strik om je scheiding

  Vroedvrouw Isabel Lorca (51) en kunstenaar Serge de Boer (44) markeerden in december 2013 het einde van hun vijftienjarige relatie met een scheidingsritueel. Deel 2 in de serie ‘Nieuwe rituelen’. “Ik wilde onze relatie goed afronden, zodat ik verder kon met mijn leven”, vertelt Isabel. “Hoe precies wist ik niet. Ik opperde bijvoorbeeld om nog een keer samen op vakantie te gaan, maar Serge wilde dat niet. Toen stuurde mijn moeder me een interview met Annegien Ochtman uit NRC Handelsblad. Ik kende haar nog van vroeger, toen ze jeugdkampbegeleidster was. Inmiddels bleek ze rituelen te begeleiden, ook bij scheiding. Dát is het, dacht ik meteen.” Serge: “Ik was degene die drie jaar daarvoor was vertrokken, dus voor mij was een afsluitend ritueel minder urgent. We hadden zakelijk alles al afgewikkeld met een notaris die ook mediator was. Maar ik begreep Isabels behoefte.” “Annegien vroeg ons om thuis op te schrijven wat de relatie voor ons betekend had, wat er nog van over was en wat we voor de toekomst wensten”, vervolgt Isabel. “Dat was wat ik wilde: tot de essentie komen, maar tijdens het schrijven liep ik vast. Het was té pijnlijk om onder ogen te zien dat het afgelopen was. Toen heb ik een halfjaar uitstel gevraagd.” Serge: “In die tijd hebben we gesprekken gevoerd met een systeemtherapeut. Jij had dat harder nodig dan ik, maar ook voor mij was het goed om met de billen bloot te gaan.” “Ik had nog nooit zoiets spannends gedaan”, reageert Isabel. “Door mijn woede en verdriet uit te spreken kon ik weer zacht worden. Pas daarna was ik toe aan nadenken over een ritueel. Onze dochter van toen veertien vond zo’n ritueel maar raar, onze zoon van twaalf vond het confronterend om daardoor te beseffen dat onze relatie echt afgelopen was. Eén keer gingen ze mee naar Annegien. Daar liet onze zoon voor het eerst zijn boosheid zien. Ik heb gezegd dat het me ontzettend speet. Dat luchtte op.”Ze besloten hun relatie samen met de kinderen en Isabels zus af te ronden in de tuin van het familiehuisje in Zeeland waar ze als gezin zoveel waren geweest. Zittend rondom een vuur sprak Annegien de openings- en slotwoorden; Isabel en Serge keken terug op hun relatie en spraken een belofte uit. Tussendoor klonk muziek die de kinderen hadden uitgekozen en las Isabels zus een verhaal van Toon Tellegen voor. Isabel: “We hebben haar erbij gevraagd omdat ze altijd achter ons allebei is blijven staan en omdat de kinderen dol op haar zijn.” Serge: “Ik sprak de hoop uit dat het goed zou blijven gaan tussen ons, ook in materiële zin.” Isabel: “Ik uitte mijn dankbaarheid over hoe goed we het samen hebben gehad. Het moeilijkst vond ik het om te beloven dat ik Serge en de kinderen vrij zal laten, juist omdat ik innig van ze hou. Daarna hebben we elkaar omhelsd, samen gehuild en met z’n allen gegeten; een bevrijdend maal. Onze scheiding voelt nu als een pakket met een strik erom waarnaar ik kan kijken; ik zit er niet meer in.”Serge: “Sindsdien is ons contact veel ontspannener, want de verhoudingen zijn duidelijk. Doordat ik de relatie had verbroken, stond Isabel op achterstand. Door onze gesprekken en het ritueel is dat gelijkgetrokken.” De namen van Isabel en Serge zijn om privacyredenen gefingeerd. Lees meer
 • NIEUWE VOLZIN-SPECIAL: ZIN IN BRABANT

  De provincie Noord-Brabant is niet meer het katholieke bolwerk van weleer. Als iets de Brabander typeert, dan is het wel het verlangen om de eigen naad te naaien, ook in religieus opzicht. Het traditionele volkskatholicisme met z’n processies, bedevaarten en devoties is nog altijd springlevend, maar daarnaast bloeien in Brabant ook andere religies en vormen van nieuwe spiritualiteit op: sikhs en heksen, druïdes en mormonen, in Brabant vind je ze allemaal. Tegelijkertijd maakt een groeiend aantal r.-k. parochies zich los van de bisschop om zelfstandig verder te gaan. Volzin brengt in zijn nieuwe special Zin in Brabant de religieuze transformatie in kaart van wat qua bevolkingsaantal en economische bijdrage Nederlands derde grootste provincie is. Waarmee meteen het hardnekkige ‘misverstand’ ontmaskerd wordt dat zogeheten ‘nieuwe’ spiritualiteit en de ‘oude’ christelijke geloofspraktijk tegenover elkaar zouden staan als water en vuur. Dat blijkt geenszins het geval te zijn. Juist het tolerante volkskatholicisme – ‘Onze Lieve Heer is geen kruidenier’ – schept in Brabant ruimte voor religieuze veelvormigheid.   De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 27 november. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen. Lees meer
 • Volzin zoekt stagiair (v/m)

  Zoek je graag de diepte op? Hou je van taal, schrijf je met stijl? Ben je gemotiveerd en werklustig?  Dan heeft Volzin een interessante stageplek voor je. Bij Volzin, magazine voor religie en samenleving, doe je ervaring op binnen een kleine redactie, waardoor je veel zelfstandigheid hebt. Die zelfstandigheid gebruik je om bij te dragen aan het magazine dat eens per maand uitkomt. Deze website is ook jouw terrein, niet alleen als etalage van het magazine maar ook als ruimte voor je eigen on-line bijdragen. Naast een leerzame ervaring en uiteraard een stagevergoeding, biedt Volzin je de kans om te ontdekken hoe het is om binnen het constant veranderende domein van religie, zingeving en spiritualiteit als journalist te werk te gaan. Dit kan je enorm helpen om te ontdekken wat je als journalist wilt, daarnaast levert het je een mooie referentie op. Kortom, dit is wat Volzin je kan bieden: • een interessante stage binnen een kleine redactie (in Barneveld);• journalistiek uitdagend werk in een constant veranderend domein;• een intensieve kennismaking met alle aspecten van het maken van een blad• een podium voor jouw mooie verhaal of interview in ons magazine;• alle vrijheid om Volzin ook online te laten meetellen;• een mooie referentie;• en uiteraard een redelijke stagevergoeding. Hiervoor zoeken wij naar iemand die: • een opleiding op hbo- of wo-niveau doet;• minstens drie maanden voltijds stage loopt;• affiniteit heeft met religie, zingeving, spiritualiteit én journalistiek • opleidingsrichting is in principe journalistiek, maar een religie-/theologiestudie mag ook;• ervaring heeft met webredactie (werken met een CMS en social media slim inzetten);• een professionele houding heeft (als collega en als schrijvende journalist).Is je nieuwsgierigheid veranderd in puur enthousiasme? Stuur dan uiterlijk 1 oktober je cv en een motivatie naar redacteur Jan van Hooydonk:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Heb je nog een vraag? Ook dan kun je mailen. Bellen mag natuurlijk ook:  0342-494292, bgg 06-47662000. Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Doorzoek de website

Social media

FacebookTwitterLinkedIn

Agenda